Tony Cragg, Hus i fjord

Houses foto Ketil Born

Tony Cragg, Hus i fjord, 1985.

Foto: Ketil Born / Henie Onstad Kunstsenter

Tony Cragg, Hus i fjord (1985)

Den britiske skulptøren Tony Cragg (1949-) jobber innen et bredt spekter av teknikker og har i dette arbeidet brukt stein i vann. Plasseringen bidrar til at husene er i kontinuerlig bevegelse, gjennom isens krefter om vinteren og sommerens mange bølgeskvulp.

Laget til festivalen Borealis 2.