Utlån fra samlingen

Hos00120

Asger Jorn, Attention Danger!, 1957.

Henie Onstad-samlingen. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Utlån fra samlingen

Gjennom de over 50 årene Henie Onstad Kunstsenter har eksistert, har samlingen fortsatt å vokse, og den består nå av mer enn 8000 kunstverk. Henie Onstad Kunstsenter ønsker å samarbeide med andre institusjoner gjennom et låneprogram som øker offentlighetens tilgang til samlingen og når nye målgrupper.

Låneforespørsler

Låneforespørsel bør sendes så tidlig som mulig, og med minimum 9 måneder før utstillingsåpning for internasjonale lån, og senest 6 måneder for utstillingsåpning innen Norge. For kompliserte og omfattende lån, vennligst ta hensyn til lengre varslingstid. Låneforespørselen rettes til direktør ved Henie Onstad Kunstsenter, Anne Hilde Neset, og sendes digitalt til konservator og utlånsregistrar Hilde Berteig Rustan (hbr@hok.no).

Vennligst inkluder følgende informasjon:


• Tittel og dato for utstillingen

• Beskrivelse av utstillingens omfang og konsept

• Liste over etterspurte kunstverk, med Henie Onstad Kunstsenters inventarnummer inkludert når det er mulig

• En utfylt og signert fasilitetsrapport

• Kontaktpersoner


Lånekostnader

• Administrasjonsgebyr på 4000 kr pr verk

• Pakkeutgifter / kasser

• Kunstforsikring "all risk, nail to nail", inkludert museumsklausul og terrordekning

• Transportkostnader, inkludert kurerkostnader og per diem ved behov

• Konserveringsbehandling ved behov

• Innramming når det er nødvendig

Lånetaker vil bli informert om tilleggskostnader dersom det skulle oppstå, så tidlig som mulig.


Respons på låneforespørsel

Låneanmodninger behandles av låneutvalget. Utlånsutvalgets konklusjon er først og fremst basert på verkenes tilstand, vår kapasitet og klima og sikkerhet på utstillingsstedet. Verk som allerede er utstilt eller i skjør, dårlig eller ustabil tilstand som gjør dem uegnet for utstilling eller transport vil ikke bli utlånt.

Forvent 2-3 måneder for evaluering av lånet.