Presserom

Presserom

Alle pressemeldinger, bilder og medie-kit kan lastes ned fra Henie Onstad Kunstsenters nyhetsrom hos NTB. (trykk på NTB).

Copyright/BONO
Verkene på dette nettstedet er opphavsrettsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver/BONO.
Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt etter avtale med rettighetshaver/BONO.

Uttalelser og erklæringer