Camilla Løw, Social Geometry

Camilla low social geometry

Camilla Løw, Social Geometry, 2011.

Foto: Camilla Sune / Henie Onstad Kunstsenter

Camilla Løw, Social Geometry (2011)

Camilla Løw (1976-) er en norsk kunstner som aktivt referer til avantgardekunstens historie. Denne skulpturen består av en rekke fargerike kvadrater plassert horisontalt etter hverandre på bakken. De kan brukes som benk.

Arbeidet er del av kunstgaven fra Sparebankstiftelsen DNB til Henie Onstad Kunstsenter.