Camille Norment, Within the Toll

Camille Norment Within the Toll

Camille Norment, Within the Toll, 2011.

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Camille Norment, Within the Toll (2011)

Lydskulpturen er komponert med toner fra instrumentet Glass Harmonica og er et stedsspesifikt verk laget med tanke på naturen og skulpturene rundt. Lyden endrer karakter i takt med at omgivelsene skifter årstid, fuktighet og temperatur. Camille Norment (1970-) er en Oslo-basert kunstner født i Amerika.

Skulpturen er del av kunstgaven fra Sparebankstiftelsen DNB.