Per Inge Bjørlo, Larger Body

Per Inge Bjørlo Larger Body

Per Inge Bjørlo, Larger Body, 2003.

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Per Inge Bjørlo, Larger Body (2003)

Skulpturen er utarbeidet for å minnes de falne medlemmene i FNs fredsbevarende styrker og var opprinnelig tenkt plassert utenfor FNs hovedkontor. Da de ble kritisert for å fremheve seg selv, gikk FN bort fra disse planene, og skulpturen fikk mulighet til å bli i Norge.

Per Inge Bjørlo (1952-) er tett knyttet til Henie Onstad.

Donert til Henie Onstad fra Sparebankstiftelsen DNB.