Aase Texmon Rygh, Volta

Aase Texmon Rygh, Volta, 1975

Aase Texmon Rygh, Volta, 1975.

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Aase Texmon Rygh, Volta (1975)

Aase Texmon Rygh (1925–2019) var en av de viktigste pionérene innen moderne norsk skulptur. Hun avbildet konkrete ting, og deretter modellerte hun og arbeidet i balansepunktet mellom det organiske og det mekaniske.

Tittelen på verket viser til den italienske vitenskapsmannen Alessandro Volta (1745–1827) som utviklet det første elektriske batteriet, voltasøylen.