Filosofisteinen

Filosofisteinen

Filosofisteinen.

Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

Filosofisteinen

Den norske filosofen Arne Næss (1912–2009) likte å sitte på denne steinen. Han var en iherdig talsmann for ikkevold, definerte økosofien og var en viktig intellektuell og inspirasjonskilde innen miljøbevegelsen. Som filosof la han vekt på den frie og selvstendige tanken, og at alle må finne sin egen vei, «sva marga».