Sigurdur Gudmundsson, Posisjon Nord

Posisjon nord

Sigurdur Gudmundsson, Posisjon Nord, 1985.

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Sigurdur Gudmundsson, Posisjon Nord (1985)

Sigurdur Gudmundsson (1942-) fikk inspirasjon til skulpturen på Høvikodden under en fjelltur i Norge. Hans visjon handler om Nordens sæd, og om « [a]lt gror langsomt i Nord - ikke bare naturen, men også menneskene».

Laget til festivalen Borealis 2.

Deponert i parken av Ben Frija.