Bård Breivik, A Wall Cut Through

Bård Breivik A Wall Cut Through

Bård Breivik, A Wall Cut Through, 1985.

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Bård Breivik, A Wall Cut Through (1985)

Bård Breivik (1948–2016) var en norsk billedhugger som jobbet med «konkrete objekter» og skulptur. Han regnes som en av norsk konseptkunsts virkelige pionérer, og arbeidene hans utfolder seg ofte i grenselandet mellom arkitektur, landskapskunst og byplanlegging. Denne skulpturen består av en trapp, en mur og er nøye planlagt i forhold til trærne som vokser rundt. Tett vevet sammen med sine omgivelser kan vi stille spørsmål om hvor skulpturen starter og slutter.

Laget til festivalen Borealis 2.