Dette er programmet for 2024

Program 2024

Christian Skredsvig, Selvportrett, 1886, foto: Oslo museum

Matías Duville, Desert means ocean, 2019

Pablo Picasso, Kvinne i lenestol, 1941, Henie Onstad-samlingen

Alia Farid, In Lieu of What Is, 2022.

Installasjonsfoto Philipp Hänger / Kunsthalle Basel

Dette er programmet for 2024

I 2024 blir det flotte opplevelser for alle på Henie Onstad.


Fifty Shades of Black

1. mars – 4. august 2024

Prismasalene

Den franske maleren Pierre Soulages (1919-2022) jobbet metodisk gjennom 1960- og 1970-tallet med å utvikle et svart maleri han kalte «outrenoir» eller «beyond black» (utenfor svart). Soulages er kjent som maleren av den svarte fargen og alle nyansene av svart, og er en av kunstnerne som vises i denne utstillingen.

Utstillingen kurateres av Caroline Ugelstad sammen med Henie Onstads malerikonservator Hilde Berteig Rustan.


Atlanterhavet – Myter, kunst og vitenskap

26. april – 15. september 2024

Storsalen og Studio

Denne internasjonale gruppeutstilling undersøker forholdet mellom historie, myter, forskning og forståelse av det nordlige Atlanterhavet.

Atlanterhavet er en storstilt feiring av det nordlige havet som har formet Norge og gjort landet til en internasjonal aktør, men retter samtidig et undersøkende og kritisk blikk på menneskelige praksiser på og i havet. Utstillingen omfatter om lag 140 verk og gjenstander som spenner fra originale kart fra 1500-tallet til dagsaktuelle samtidsverk. Gjennom å undersøke temaer som kartlegging og utvinning, arbeid og fritid på havet, økologi, og kjønnsperspektiver formidler utstillingen havets betydning for mennesket på tvers av tid og rom.

Utstillingen følges av en rikt illustrert katalog med nyskrevne tekster. Redaktører for katalogen er utstillingens kuratorer Susanne Østby Sæther, Stefanie Hessler og Knut Ljøgodt.

Utstillingen og katalogen er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.


Alia Farid - Lise Wilhelmsen Art Award-utstilling

13. september 2024 – 5. januar 2025

Prismasalene

Alia Farid er tredje mottaker av The Lise Wilhelmsen Art Award. Den kuwaitisk-puertorikanske kunstneren arbeider med en rekke ulike medier, inkludert tekstil, film og skulptur.

Hun henter fram utelatte historier på tvers av fortid og nåtid som ofte står i kontrast til de innarbeidete og store historiefortellingene. Farid utforsker spørsmål om konflikt og kontroll, og om hvordan makt og vold utøves mot naturen, menneskers praksis og hverdagsliv.

Kurator er Caroline Ugelstad og medkurator María Inés Rodríguez.


Mot det moderne:
Christian Skredsvig

8. november 2024 – 2. mars. 2025

Storsalen

I 2024 er det 100 år siden den norske kunstneren Christian Skredsvig (1854-1924) døde. Skredsvig bodde lenge i Bærum og malte flere motiver fra blant annet Sandvika, Høvik og Fleskum.

Skredsvig knyttes gjerne til kunsttradisjoner dypt forankret i 1800-tallet, men denne utstillingen setter det moderne hos Skredsvig i relieff, ikke ved å hevde at han brøt gjennom som modernist selv, men ved å konfrontere de ambisjonene og konfliktene som et slikt gjennombrudd innebærer.

Skredsvig var en av sin periodes mest ambisiøse malere. Han ville bli en dyremaler av internasjonal størrelse med Pariser-Salonen som sin hovedscene, fra tidlig 1880-tall til 1890-tallet.

Utstillingen kurateres av Øystein Sjåstad, Victor Plahte Tschudi og Caroline Ugelstad.

Utstillingen er generøst støttet av Sparebankstiftelsen DNB.


Utstillinger som fortsetter inn i 2024

Per Barclay

Abakanowicz

Sal Merz