Per Barclay

Per Barclay S Kjorte NM

Per Barclay, Skjorte, 1979. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet. © Barclay, Per/BONO

Den norske kunstneren Per Barclay (f. 1955) presenteres i en soloutstilling.

Dato Sted
Prisma-saler

Barclay arbeider med foto, skulptur og installasjon og med diverse materialer, som stein, stål, aluminium, glass, vann og spillolje. Utstillingen presenterer representative verk av kunstneren fra flere perioder i hans 40-årige kunstneriske virke. Per Barclay har fra tidlig i sin karriere vært inspirert av kunstnerbevegelsen Arte Povera og dens arv, noe som kontekstualiseres i utstillingen.

Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster og kurateres av Ana María Bresciani.