Per Barclay

Soft Sweet Vortex

Fig42 VII 1

Per Barclay, Deichman VII, 2022–23. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren og OSL Contemporary, Oslo.

Den norske kunstneren Per Barclay (f. 1955) presenteres i en soloutstilling.

Dato Sted
Prisma-saler

Barclay arbeider med foto, skulptur og installasjon og med diverse materialer, som stein, stål, aluminium, glass, vann og spillolje. Utstillingen presenterer representative verk av kunstneren fra flere perioder i hans 40-årige kunstneriske virke. Per Barclay har fra tidlig i sin karriere vært inspirert av kunstnerbevegelsen Arte Povera og dens arv, noe som kontekstualiseres i utstillingen.

Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster og kurateres av Ana María Bresciani.