Magdalena Abakanowicz

Floker av tråd og tau

Abakan Yellow, 1967

Magdalena Abakanowicz, Abakan Yellow, 1967. Foto: Norbert Piwowarczyk / National Museum in Poznan

På 1960- og 70-tallet skapte den polske kunstneren Magdalena Abakanowicz (1930-2017) banebrytende, ruvende skulpturer av vevd fiber.

Dato Sted
Storsal

Skulpturene var myke, organiske, store og ekspressive arbeider i tekstil som hang ned fra taket. De ble kjent som abakaner. Dette hadde offentligheten aldri sett før, og abakanene gjorde at Abakanowicz ble en av sin tids ledende kunstnere. Utstillingen gir en sjelden mulighet til å oppleve dette ekstraordinære arbeidet.

Gjennom flere av de viktigste abakanene og andre arbeider fra perioden 1956-1981, utforsker utstillingen denne sentrale perioden i Magdalena Abakanowicz praksis da hennes vevde former løsrev seg fra veggen og inn i tredimensjonale rom. Noen av abakanene som vises er over fem meter høye og publikum vil bevege seg gjennom et fibrøst skulpturlandskap. Abakanowicz var selv opptatt av å bli omtalt som skulptør og hun ble en ledestjerne for de mange tekstilkunstnerne som på denne tiden kjempet for at tekstil skulle vurderes på lik linje med maleri og skulptur.

Abakanowicz fikk stor innflytelse på norske tekstilkunstnere på 1960- og 70- tallet, blant annet gjennom Henie Onstads omfattende utstilling Magdalena Abakanowicz. Organiske Strukturer i 1977.

Brun frakk, 1968

Magdalena Abakanowicz, Brun frakk, 1968. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Abakanowicz utviklet et personlig formspråk som er tett knyttet til kunstnernes forhold til natur, og til hennes egne barndomsminner i Polen, hvor hun vokste opp isolert på sin aristokratiske families eiendom langt inne i skogen. Abakanowicz var ni år da Polen ble invadert av tyskerne under andre verdenskrig. Samme år rykket Sovjetunionen inn fra øst for å ta sin del av landet. Familien ble fratatt alt de eide og den aristokratiske familiebakgrunnen måtte skjules da Abakanowicz studerte under det sovjetstøttede kommunistiske regimet i Warsawa på 1950-tallet.

Til tross for at hun levde under restriksjonene til kommunistregime, var Abakanowicz fast bestemt på å engasjere seg i global skala. Allerede før 1970 fikk hun internasjonal anerkjennelse for sine revolusjonerende installasjoner, og hun fortsatte å krysse jernteppet mer enn noen annen kunstner, og deltok i hundrevis av utstillinger over hele verden.

Magdalena Abakanowicz ble en stor kunstner i sin levetid, og arbeidene hennes er innkjøpt i museumssamlinger i USA, Europa og Asia.

I nært samarbeid med Tate Modern i London og Toms Pauli Fondation ved Museum of Fine Arts i Lausanne, presenterer Henie Onstad nå en storstilt presentasjon av verkene til Magdalena Abakanowicz. For første gang utforskes utviklingen i hennes praksis fra hennes malte tekstiler fra midten av 1950-tallet til ambisiøse og radikale abakaner.

Abakan oransje (1971)

Magdalena Abakanowicz, Abakan orange, 1968. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum i Stockholm

Utstillingen Magdalena Abakanowicz: Floker av tråd og tau er kuratert av Caroline Ugelstad, direktør for samling og utstilling og sjefskurator ved Henie Onstad Kunstsenter, Ann Coxon, kurator, internasjonal kunst, Tate Modern og Mary Jane Jacob, uavhengig kurator.

Utstillingen er arrangert av Tate Modern, London, i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter og Fondation Toms Pauli ved Musée cantonal des Beaux-Arts i Lausanne/Plateforme 10. Den er støttet av Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundation og Sparebankstiftelsen DNB.

En omfattende katalog med nye, vitenskapelige essays fra en rekke forfattere, inkludert kuratorene, følger utstillingen.

Abakan, Situation Variable II (1971)

Magdalena Abakanowicz, Situation Variable II, 1971.

Foto: Norbert Piwonwarczyk / Art Collection of the city of Biel-Bienne, Switzerland ©

Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundation.

  • Magdalena Abakanowicz: Floker av tråd og tau

Utstillingen i 1977