Magdalena Abakanowicz

Every Tangle of Thread and Rope

Abakanowicz Brun jakke Foto Øystein Thorvaldsen

Magdalena Abakanowicz, Brun frakk, 1968. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

På 1960- og 70-tallet skapte den polske kunstneren Magdalena Abakanowicz (1930-2017) banebrytende skulpturer av vevd fiber.

Dato Sted
Storsal

Skulpturene var myke, ikke harde; tvetydige og organiske; ruvende arbeider som hang ned fra taket. De ble kjent som Abakaner. Utstillingen gir en sjelden mulighet til å utforske dette ekstraordinære arbeidet. Gjennom flere av de viktigste Abakanene utforsker utstillingen den sentrale perioden i Abakanowicz praksis da hennes vevde former løsrev seg fra veggen og inn i tredimensjonale rom. Abakanowicz fikk stor innflytelse på norske tekstilkunstnere på 1960- og 1970- tallet, blant annet gjennom Henie Onstads omfattende presentasjon Magdalena Abakanowicz. Organiske Strukturer i 1977.

Utstillingen er et samarbeid med Tate Modern og Fondation Toms Pauli ved Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne/Plateforme 10. Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster, og er kuratert av Ann Coxon, Mary Jane Jacob og Henie Onstads Caroline Ugelstad.