Alia Farid: Bneid Al Gar

Lise Wilhelmsen Art Award-utstilling

Menu2022 23

Alia Farid,Elsewhere: El Nilo Restaurante (Menú II), 2023. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.

Alia Farid tredje mottaker av Lise Wilhelmsen Art Award presenteres i en omfattende separatutstilling. Den kuwaitisk-puertorikanske kunstneren arbeider med en rekke ulike medier, inkludert tekstil, film og skulptur.

Dato Sted
Prisma-saler

Alia Farid: Bneid Al Gar er Farids hittil største soloutstilling, og den viser fire sentrale verksgrupper sammen med nyproduserte papirarbeider. Utstillingen på Henie Onstad blir hennes første i Norden.

Den kuwaitisk-puertorikanske kunstneren Alia Farid (f. 1985) arbeider med en rekke ulike medier, inkludert tekstil, tegning, film og skulptur. Gjennom sitt kunstnerskap ønsker hun å løfte frem undertrykte fortellinger og tilnærminger til kunnskap. Utstillingens tittel Bneid Al Gar, er arabisk for "land av tjære", og refererer til Farids opplevelser av å vokse opp i et område i Kuwait hvor store oljeflekker en gang preget jordoverflaten.

Hun henter fram utelatte historier på tvers av fortid og nåtid som ofte står i kontrast til de innarbeidete og store historiefortellingene. Farid utforsker spørsmål om konflikt og kontroll, og om hvordan makt og vold utøves mot naturen, menneskers praksis og hverdagsliv.

Alia Farid In Lieu of What Is Kunsthalle Basel 2022 03

Alia Farid, In Lieu of What Is, 2022. Installasjonsfoto Philipp Hänger / Kunsthalle Basel.

Alia Farid: Bneid Al Gar presenterer en rekke håndvevde og broderte tepper fra serien Elsewhere (2023), hvor Farid utforsker stiler, symboler og ritualer som oppstår gjennom migrasjonsprosesser fra ett punkt i det globale sør til et annet. Motivene som løftes frem i teppene er hentet fra fotografier, arkivmateriale og samtaler med medlemmer av den palestinske diasporaen i Puerto Rico. Tekstilene er skapt i nært samarbeid med vevere i Sør-Irak, og fremhever nye betydninger, former og uttrykk for delt kamp og solidaritet.

Fem skulpturer fra serien In Lieu of What Is (2022), samt installasjonen Palm Orchard (2022) vises også på Henie Onstad. I In Lieu of What Is undersøker Farid de materielle, politiske og kulturelle ettervirkningene av oljeindustriens utvinningspraksis. De store skulpturene, inspirert av offentlige drikkefontener i den arabiske gulf, sporer forbindelser til naturlige vannkilder og hvordan de fortsatt påvirkes av avsaltningsanlegg. Palm Orchard, som vil stå utenfor i kunstsenteret skulpturpark, består av kunstige palmetrær laget av plast og LED-lys. Sammen med hennes filmer Chibayish 2022, 2023, fremhever disse verkene hvordan økosystemer brukes som del av en krigstaktikk, og hvordan kunnskap mellom generasjoner går tapt som følge av miljøforringelse.

Alia Farid Whitney02

Alia Farid, Palm Orchard, 2022. Installasjonsfoto: Rom Amstutz. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.

Alia Farid foto Myriam Boulos

Alia Farid. Foto: Myriam Boulos

Utstillingen følges av en omfattende katalog med nyskrevne tekster av Andrea Andersson, Ruba Katrib og Maru Pabón. I samarbeid med Henie Onstad vil Alia Farid produsere et begrenset opplag kunstverk til salg i museumsbutikken. I åpningshelgen inviterer kunstsenteret til en kunstnersamtale med Alia Farid lørdag 14. september kl 12.

Les mer om tildeling av Lise Wilhelmsen Art Award 2023, inkludert jurybegrunnelsen.

6 Alia Farid

Alia Farid, Chibayish, 2022. Stillbilde fra film. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.

Still1 Chibayish23

Alia Farid, Chibayish, 2023. Stillbilde fra film. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.

Dagens utstillinger