Mot det moderne: Christian Skredsvig

Christian Skredsvig, Djupsjøen, 1903

Christian Skredsvig, Djupsjøen, 1903. Sparebankstiftelsen DNB, deponi hos Buskerudmuseet, Hagan Skredsvig Kunstnerhjem

I 2024 er det 100 år siden den norske kunstneren Christian Skredsvig (1854-1924) døde. Skredsvig bodde lenge i Bærum og malte flere motiver fra blant annet Sandvika, Høvik og Fleskum.

Dato Sted
Storsal

Skredsvig knyttes gjerne til kunsttradisjoner dypt forankret i 1800-tallet, men denne utstillingen setter det moderne hos Skredsvig i relieff, ikke ved å hevde at han brøt gjennom som modernist selv, men ved å konfrontere de ambisjonene og konfliktene som et slikt gjennombrudd innebærer.

Han var en av sin periodes mest ambisiøse malere. Skredsvig ønsket å bli en dyremaler av internasjonal størrelse med Pariser-Salonen som sin hovedscene, fra tidlig 1880-tall til 1890-tallet.

Christian Skredsvig, Selvportrett, 1886

Christian Skredsvig, Selvportrett, 1886. Foto: Oslo museum

Skredsvig var med på å utvikle maleriet i nye retninger i samspill med tidens ledende kunstnere. Utstillingen henter inn stemmer som Claude Monet, Edvard Munch, Kitty Kielland, Harriet Backer og Knut Hamsun, for å belyse både en kunstner og en sentral periode i norsk kunsthistorie på nye måter. Ikke minst kommer den med et nytt blikk på den såkalte «Fleskumsommeren» i 1886.


Utstillingen er generøst støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Kitty Kielland, Sommernatt (studie), 1886

Kitty Kielland, Sommernatt (studie), 1886. Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Edvard Munch, Månenatt ved Middelhavet, 1892

Edvard Munch, Månenatt ved Middelhavet, 1892. Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

  • Mot det moderne: Christian Skredsvig

Dagens utstillinger