Otobong Nkanga

Den første vinneren av Lise Wilhelmsen Art Award Programme

MWDM Otobong Nkanga highres 002 copy

Otobong Nkanga, Escape, 2018. Courtesy of Mendes Wood DM São Paulo, Brussels, New York. Foto: Kristien Daem.

Otobong Nkanga vant i 2019 den første utdelingen av Lise Wilhelmsen Art Award Programme.

Dato Sted
Prisma-saler

Den første vinneren av The Lise Wilhelmsen Art Award Programme, Otobong Nkanga blir presentert i en solo-utstilling på Henie Onstad. Hennes praksis innen mange medier inkluderer teppe, tegning, fotografi, installasjon, video og performance. Tematisk knytter verkene hennes kropp, land og naturressurser sammen på en kompleks måte.


Presentert som del av The Lise Wilhelmsen Art Award Programme på Henie Onstad Kunstsenter

OTOBONG NKANGA
↑ An introduction to Otobong Nkanga's artistic ouvre.

Vi besøkte Nkanga i studio i Berlin.

  • Otobong Nkanga