Dedikert til kunsten - støtt oss

Dedikert til kunsten - støtt oss

Henie Onstad Kunstsenter er en privat stiftelse som mottar støtte fra stat, fylke og kommune, men bidragene fra samarbeidspartnere og støttespillere er avgjørende for institusjonen. Gjennom privat støtte kan kunstsenteret fortsette å levere på et internasjonalt nivå med et bredt utstillingsprogram, viktig formidling, og et verdifullt tilbud til barn og unge. Vi forvalter også en unik arkitektonisk arv og skulpturpark med nær tilknytning til sjøen.