Støtt oss

L1005202

Foto: Simen Øvergaard / Henie Onstad Kunstsenter

Støtt oss

Henie Onstad Kunstsenter er en privat stiftelse som mottar støtte fra stat, fylke og kommune, men støtten fra samarbeidspartnere og støttespillere er avgjørende for at institusjonen kan fortsette å holde et internasjonal nivå med et bredt utstillingsprogram, formidling og et godt tilbud til barn og unge. Vi forvalter også en viktig arkitektonisk arv og skulpturpark med nær tilknytning til sjøen.