Otobong Nkanga mottar Lise Wilhelmsens kunstpris

Otobong Vinner

Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter

Otobong Nkanga mottar Lise Wilhelmsens kunstpris

​LONDON, mandag 30. september 2019 — Henie Onstad Kunstsenter kunne med glede offentliggjøre Otobong Nkanga som den første mottageren av Lise Wilhelmsen Art Award Programme.

Nyheten ble kunngjort av Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter under en mottagelse ved The Conduit i London. Både kunstner, jury og inviterte gjester var tilstede.

Otobong Nkanga er en svært tilstedeværende kunstner med stor integritet. Som den første mottageren av Lise Wilhelmsens kunstpris, er hun et fantastisk valg. Dette er en pris som feirer arbeidet til fremragende internasjonale kunstnere som gjennom sitt arbeid kan skape stort engasjement blant publikum og løfte dialogen om samtidskunstens betydning og relevans, sa Tone Hansen under mottagelsen.


Lise Wilhelmsen Art Award Programme vil annethvert år dele ut en kunstpris på 100,000 USD til en fremragende internasjonal kunstner som med sitt arbeid kan inspirere og motivere kommende generasjoner til aktiv deltagelse og sosialt ansvar. I tillegg til selve prisen, omfatter programmet innkjøp av arbeider til Henie Onstads kunstsamling og en utstilling på Høvikodden året etter. Programmet markerer en milepæl i en viktig kunstners karriere, samtidig som den økonomiske forpliktelsen plasserer prisen blant verdens mest markante kunstpriser.

Det er en ære å være den første mottakeren av Lise Wilhelmsen Art Award og få mulighet til å skape en utstilling på Henie Onstad Kunstsenter i 2020. Prisen vil gi meg mulighet til å utvikle nye ideer og forfølge drømmer samtidig som den gir meg større rom til å reflektere over temaer som inspirerer meg, sa Otobong Nkanga da hun mottok prisen.


Nkanga arbeider innen flere ulike disipliner som omfatter tekstil, tegning, fotografi, installasjon, maleri og performance. Ved å knytte kropper, land og naturressurser sammen, skaper hun rom for å reflektere over hvilke konsekvenser og prosesser som skapes gjennom våre handlinger. Samtidig utforsker hun hvordan vi utnytter naturens råstoffer ut ifra etiske, mellommenneskelige og materielle perspektiver. Hun tematiserer hvordan vi omskaper råmaterialer, for eksempel mineraler, til å bli etterspurte varer som settes i sirkulasjon. Med sin tverrkunstneriske og konseptuelle tilnærming er hun tett på Henie Onstads historiske fokus.


Otobong Nkangas utstilling på Henie Onstad Kunstsenter vil åpne høsten 2020, som del av programmets to-årige løp for kunstneren.

Nkanga Otobong Recipe of Many

Mottageren av Lise Wilhelmsen Art Award Programme ble enstemmig valgt av en internasjonal jury som uttaler: «Otobong Nkanga utmerker seg fordi hennes arbeid og hennes praksis så tydelig og poengtert adresserer motsetningene som ligger i menneskenes mest feirede kvaliteter: fantasi, kreativitet og evnen til å kunne interagere og engasjere seg i verden rundt oss. Nkanga trekker frem nye perspektiver samtidig som hun skaper poetiske malerier og skulpturer med en ekstraordinær kvalitet».


Lise Wilhelmsen Art Award Programme er skapt i samarbeid mellom familien Lise og Arne Wilhelmsen og Henie Onstad Kunstsenter. Programmet er skapt for å fortsette og ære Lise Wilhelmsens (1936–2019) dedikasjon til visuell kunst. Familien Wilhelmsen søker med dette å løfte frem unike kunstnere samtidig som de ønsker å inspirere og motiverer kommende generasjoner til aktiv deltagelse og sosialt ansvar. Familien har forpliktet seg til et samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter for de neste 16 utgavene av prisen, over et løp på 32 år og med ambisjon om ytterligere forlengelser.

I forbindelse med at prisen ble skapt uttalte Paulina Rider Wilhelmsen: Det er viktig for oss å skape et program i Lise Wilhelmsens ånd. Det skal støtte en internasjonal kunstner midtveis i karrieren. Det finnes allerede mange priser for unge, lovende kunstnere i dag. Med dette programmet ønsker vi å anerkjenne en kunstner som har jobbet en tid. Prisen er basert på Lise Wilhelmsens ønske om at kommende generasjoner skal få nytte av hennes mange års dedikasjon til maleri og skulptur.