The Lise Wilhelmsen Art Award Programme

HO Lise Wilhelmsen Art Award 3 1

Prismottaker for 2023, Alia Farid, i midten, med (f.v.) Caroline Ugelstad, direktør for samling og utstillinger og sjefskurator ved Henie Onstad, Tone Hansen, tidligere direktør ved Henie Onstad, grunnlegger av LWAAP, og nå direktør ved Munch, Paulina Rider Wilhelmsen, grunnlegger av LWAAP, og Anne Hilde Neset, direktør ved Henie Onstad. Foto: Johanne Nyborg / Henie Onstad Kunstsenter.

The Lise Wilhelmsen Art Award Programme

Med en pris på $ 100,000, innkjøp til samlingen og utstilling er Lise Wilhelmsen Art Award en markant norsk og internasjonal pris, som setter kunstneren i sentrum. En mottager blir utnevnt hvert annet år og velges av en internasjonal jury.

Mottagere

 • NY CROP Lise Wilhelmsen Art Award 2 2
  ↑ 2023: Alia Farid

  Alia Farid tildeltes Lise Wilhelmsen Art Award 2023. Foto: Johanne Nyborg / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSC3127
  ↑ 2021: Guadalupe Maravilla

  Guadalupe Maravilla tildeltes Lise Wilhelmsen Art Award 2021. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard / Henie Onstad Kunstsenter

 • Onkanga Nkanga Portrait bw
  ↑ 2019: Otobong Nkanga

  Den første tildelingen av The Lise Art Award Program skjedde i London høsten 2019. Otobong Nkanga ble ble første mottager.

Lise Wilhelmsen Art Award Program har kommet i stand gjennom et nyskapende samarbeid mellom Lise og Arne Wilhelmsen-familien og Henie Onstad Kunstsenter.

Prisen er internasjonal, med sitt utspring i Norge. I tillegg til prisen, består programmet av midler til produksjon av utstilling på Høvikodden, katalog, formidlingsprogram og innkjøp av verk til Henie Onstad-samlingen. Internasjonalt vil prisen løfte frem viktige kunstnerskap. For et norsk publikum gir programmet en genuin mulighet til å stifte kjennskap med sterke, internasjonale kunstnere i en norsk kontekst. Avtalen er langsiktig og signert for 16 år, med en intensjon om at den skal forlenges med ytterligere 16 år.

Jury 2019–2024:

 • DSC4273 1
  Michelle Kuo

  Sjefskurator og forlegger ved MoMA, New York

 • DSC4162 1
  Elvira Dyangani Ose

  Direktør for MACBA, Barcelona

 • DSC4242 1
  María Inés Rodríguez

  Direktør Walter Leblanc Foundation, Brussel, og grunnlegger av Tropical Papers

 • DSC4259 1
  Paulina Rider Wilhelmsen

  Grunnlegger av LWAAP og Wilstar Social Impact, Oslo

 • DSC4110 1
  Caroline Ugelstad

  Direktør for samling og utstilling / sjefskurator ved Henie Onstad Kunstsenter

 • DSC4092 1
  Tone Hansen

  Direktør for Munch, og tidligere direktør for Henie Onstad Kunstsenter og grunnlegger av LWAAP