The Lise Wilhelmsen Art Award Program

The Lise Wilhelmsen Art Award Program

Med en pris på $ 100,000, innkjøp til samlingen og utstilling er Lise Wilhelmsen Art Award en markant norsk og internasjonal pris, som setter kunstneren i sentrum. En mottager blir utnevnt hvert annet år og velges av en internasjonal jury.

Mottagere

  • Onkanga Nkanga Portrait bw
    ↑ 2019: Otobong Nkanga

    Den første tildelingen av The Lise Art Award Program skjedde i London høsten 2019. Otobong Nkanga ble ble første mottager.

  • 2021 Guadalupe Maravilla Photo by Steve Benisty 5
    ↑ 2021: Guadalupe Maravilla

    Guadalupe Maravilla tildeles Lise Wilhelmsen Art Award 2021. Foto: Steve Benisty. Gjengitt med tillatelse fra Guadalupe Maravilla og P·P·O·W, New York. ⁠

Lise Wilhelmsen Art Award Program har kommet i stand gjennom et nyskapende samarbeid mellom Lise og Arne Wilhelmsen-familien og Henie Onstad Kunstsenter.

Prisen er internasjonal, med sitt utspring i Norge. I tillegg til prisen, består programmet av midler til produksjon av utstilling på Høvikodden, katalog, formidlingsprogram og innkjøp av verk til Henie Onstad-samlingen. Internasjonalt vil prisen løfte frem viktige kunstnerskap. For et norsk publikum gir programmet en genuin mulighet til å stifte kjennskap med sterke, internasjonale kunstnere i en norsk kontekst. Avtalen er langsiktig og signert for 16 utdelinger og utstillinger – som strekker seg over 32 år. Samtidig er det en intensjon om at dette er et arbeid som skal forlenges ytterligere.