Dette er programmet for 2023

Schirn Presse Chagall Um sie herum 1945 Centre Pompidou

Marc Chagall, Rundt henne, 1945, Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle, gave fra kunstneren, 1953, foto: CNAC-MNAM / Philippe Migeat, © BONO / Chagall ®

Dette er programmet for 2023

Store internasjonale kunstnernavn og den andre utgaven av New Visions, triennalen for fotografi og nye medier. I 2023 blir det flotte opplevelser for alle på Henie Onstad.

Marc Chagall
Verden i opprør
17. mars 2023 – 18. juni
Utstillingen kaster lys over en så langt lite kjent side av Marc Chagalls (1887-1985) virksomhet: hans verk fra 1930- og 1940-tallet, der kunstnerens fargerike palett blir mørkere. Livet og arbeidet til den jødiske maleren ble dypt påvirket av nasjonalsosialismens kunstpolitikk og Holocaust. På begynnelsen av 1930-tallet undersøkte arbeidet hans den stadig mer aggressive antisemittismen i Europa, og han emigrerte til slutt til USA i 1941. I løpet av disse årene berører kunstverkene hans sentrale og aktuelle temaer som identitet, hjemland og eksil.

Utstillingen presenterer ca. 50 verk, inkludert kostymer fra balletten Aleko, og er et samarbeid med Schirn Kunsthalle, Frankfurt. Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster, og er kuratert av Ilka Voermann og Henie Onstads Caroline Ugelstad.

New Visions
The Henie Onstad Triennale for Photography and New Media
14. april – 17. september
Henie Onstad presenterer den andre utgaven av New Visions. The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media. Her tas pulsen på eksperimentelle praksiser innenfor fotografi og mediekunst. I triennalens andre utgave rettes oppmerksomheten mot kunstnere og praksiser med tilknytning til Øst-Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia. Triennalen inkluderer syv nye bestillingsverk som presenteres for første gang, i tillegg til skulptur, tekstil, storskala veggarbeider og videoinstallasjoner. Sentrale temaer er energiproduksjon og -distribusjon, utvinning av natur- og menneskeskapte ressurser og økologiske, sosiale og politiske konsekvenser av disse praksisene.

Kunstnere i utstillingen: Almagul Menlibayeva, Anna Ehrenstein, Anna Engelhardt and Mark Cinkevich, Basim Magdy, Dilyara Kaipova, Emilija Skarnulyte, Farah Al Qasimi, Giorgi Gago Gagoshidze and Tekla Aslanishvili, Haig Aivazian, Istvan Virag, Ketuta Alexi-Meskhishvili, Köken Ergun, Kristina Õllek, Lesia Vasylchenko, Marat Dilman, Monira Al Qadiri, Myriam Boulos, Neïl Beloufa, Seif Kousmate.

Utstillingen kurateres av Henie Onstads Susanne Østbye Sæther og co-kuratorene Reem Shadid og Inga Lãce. Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster, og det vil også vises et screeningprogram.

Per Barclay – Vortex
18. august – 5. november
Den norske kunstneren Per Barclay (f. 1955) presenteres i en soloutstilling. Barclay arbeider med foto, skulptur og installasjon og med diverse materialer, som stein, stål, aluminium, glass, vann og spillolje. Utstillingen presenterer representative verk av kunstneren fra flere perioder i hans 40-årige kunstneriske virke. Per Barclay har fra tidlig i sin karriere vært inspirert av kunstnerbevegelsen Arte Povera og dens arv, noe som kontekstualiseres i utstillingen.

Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster og kurateres av Ana María Bresciani.

Magdalena Abakanowicz
27. oktober 2023 – 25. februar 2024
På 1960- og 70-tallet skapte den polske kunstneren Magdalena Abakanowicz (1930-2017) banebrytende skulpturer av vevd fiber. De var myke, ikke harde; tvetydige og organiske; ruvende arbeider som hang ned fra taket. De ble kjent som Abakaner. Utstillingen gir en sjelden mulighet til å utforske dette ekstraordinære arbeidet. Gjennom flere av de viktigste Abakanene utforsker utstillingen den sentrale perioden i Abakanowicz praksis da hennes vevde former løsrev seg fra veggen og inn i tredimensjonale rom. Abakanowicz fikk stor innflytelse på norske tekstilkunstnere på 1960- og 1970- tallet, blant annet gjennom Henie Onstads omfattende presentasjon Magdalena Abakanowicz. Organiske Strukturer i 1977.

Utstillingen er et samarbeid med Tate Modern og Fondation Toms Pauli ved Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne/Plateforme 10. Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster, og er kuratert av Ann Coxon, Mary Jane Jacob og Henie Onstads Caroline Ugelstad.

Unge fotografer på Henie Onstad Kunstsenter
9. juni – 10. september
Unge fotografer er et årlig mentordrevet program utviklet av Henie Onstad. Programmet ble etablert i 2019 og Henie Onstad er stolte av å presentere arbeidene til det fjerde kullet med nøye utvalgte deltagere.

Utstillingen kurateres av Susanne Østby Sæther.

Flux! Merz! Pop!

Ny montering fra 27. april
Utstillingen er viet den tyske avantgarde-kunstneren Kurt Schwitters (1887-1948) og hans kollegaer og etterfølgere. Schwitters var en av de mest særpregede og allsidige kunstnerne i første halvdel av 1900-tallet. De kunstneriske taktikkene og strategiene han utviklet har hatt stor påvirkning på senere generasjoner i avantgarde-tradisjonen, og de er ikke minst viktige for Henie Onstads tverrkunstneriske profil og arbeid med avantgarden i kunsthistorien. Utstillingen viser Sparebankstiftelsen DNBs samling av Kurt Schwitters og hans samtidige, sammen med materiale fra Henie Onstad samlingene, inkludert Ken Friedman Fluxus collection, og Fluxus arbeider i Henie Onstad-samlingen, og det store avantgarde arkivet og studiesamlingen Jean Brown Personal Papers, bygget opp av den amerikanske bibliotekaren og samleren Jean Brown (1911-1994).

Utstillingen kurateres av Caroline Ugelstad


Musikkåret på Henie Onstad
Kuratert av Svein Terje Torvik

Musikkåret 2023 på Henie Onstad byr på en rekke urfremføringer. Blant dem er et audiovisuelt bestillingsverk til den andre utgaven av Henie Onstads triennale for fotografi og nye medier New Visions med den georgiske komponisten Mariam Gviniashvili og prosjektet Frå form til famling av koreograf Solveig Styve Holte, der senteret fylles med dans, musikk og performance gjennom fire dager i november. 

Andre høydepunkter er utendørskonsert i august med en av våre fremste sangere og låtskrivere, Kari Bremnes, og en sjelden opptreden med den amerikanske komponisten, eksperimentelle rockemusikeren og soniske oppdageren Tyondai Braxton som spiller på kunstsenteret i mars.

18. mars – Tyondai Braxton


16. april – Mariam Gviniashvili


27. august – Kari Bremnes


2. – 5. november – Solveig Styve Holte: Frå form til famling

Følg med flere konsertslipp og fullt program på hok.no.


Utstillinger som fortsetter inn i 2023

Niki de Saint Phalle
til 12.02.2023
Niki de Saint Phalle var en fransk-amerikansk kunstner som arbeidet i et mangfold av medier og kunstneriske uttrykk. Hun har hatt stor innflytelse internasjonalt og er et en av 1900-tallets store ikoner. Denne retrospektive utstillingen er den første presentasjonen av kunstneren i Norge. Utstillingens over 100 verk lånes fra sentrale institusjoner i USA og Europa som Moderna Museet i Stockholm, Sprengel Museum Hannover og MAMAC i Nice, samt diverse private lånere og i nært samarbeid med Niki de Saint Phalle Charitable Foundation.

Inghild Karlsen
Våre indre beist
til 02.04.2023
Inghild Karlsen (f. 1952) er en kunstner som har markert seg sterkt i det norske kunstfeltet siden 1970-tallet. I Våre indre beist (2016) har Karlsen gått tilbake til det materialet som kan beskrives som hennes signatur, filt. Verket består av 63 filtkropper, noen mer menneskelig og andre mer dyrisk i utseende og er en del av Henie Onstad-samlingen.

En heftig opplevelse for et ungt sinn
Henie Onstad-samlingen kuratert av Elise Storsveen
til 02. april 2023
Elise Storsveen (f. 1969) er en norsk kunstner som arbeider med monumentale tekstiler og collage. Da hun i 2019 ble invitert til å kuratere et utvalg fra Henie Onstad-samlingen, var hennes umiddelbare tanke å bruke utstillingen til å påpeke mangelen på en permanent presentasjon av samtidskunst i Norge. Særlig har Storsveen gravd dypt i Henie Onstads grafikk- og kunstnerboksamling, og noe av dette vises for første gang.

Utstillingen er kuratert av Elise Storsveen og Ana María Bresciani.


 • Schirn Presse Chagall Um sie herum 1945 Centre Pompidou

  Marc Chagall, Rundt henne, 1945, Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle, gave fra kunstneren, 1953, foto: CNAC-MNAM / Philippe Migeat, © BONO / Chagall ®

 • Host 07

  Neïl Beloufa, "YellowHost / Host B trying to Reach Out to Its Audience", 2021.

 • Unge Fotografer 2022
 • Sal Merz Foto Øystein Thorvaldsen2
 • Per Barclay S Kjorte NM

  Per Barclay, Skjorte, 1979. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet. © Barclay, Per/BONO

 • Abakanowicz Brun jakke Foto Øystein Thorvaldsen

  Magdalena Abakanowicz, Brun frakk, 1968. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter