En heftig opplevelse for et ungt sinn

Henie Onstad-samlingen kuratert av Elise Storsveen

DSC8828 Kopi

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Utstillingen En heftig opplevelse for et ungt sinn er kuratert av kunstneren Elise Storsveen.

Dato Sted
Sal Haaken
 • Voksen 130,-
 • Student 70,-
 • Skoleklasse + under 18 Gratis
 • Medlem Gratis + 1

Elise Storsveen (1969-) er en norsk kunstner som arbeider med monumentale tekstiler og collage. Da hun i 2019 ble invitert til å kuratere et utvalg fra Henie Onstad-samlingen, var hennes umiddelbare tanke å bruke utstillingen til å påpeke mangelen på en permanent presentasjon av samtidskunst i Norge. For nye generasjoner kunstnere har en slik mangel gjort det vanskelig å orientere seg og identifisere seg med sin nære historie. Hovedvekten av kunstnerne i utstillingen tilhører derfor de to generasjonene før Storsveens egen.

Utstillingen er todelt. Den ene delen viser i hovedsak nordisk billedkunst fra 1950 til i dag, både maleri, skulptur, fotografi og tegning, blant annet Aase Texmon Rygh, Kjell Erik Killi Olsen, Pushwagner og Sidsel Paaske. Den inkluderer abstrakt kunst og sosialt orienterte kunstverk av yngre generasjoner. Den andre delen inneholder papirarbeider som plakater, grafikk og kunstnerbøker (kunst i bokform). Her vil du se blant annet Ed Ruscha, Sol LeWitt, Andy Warhol, Yoko Ono, Stig Brøgger og Laurie Anderson. Særlig har Storsveen gravd dypt i Henie Onstads grafikk- og kunstnerboksamling, og noe av dette vises for første gang.

Jeg er kunstner, ikke kunsthistoriker, så jeg har brukt min egen smak til å gjøre et utvalg.
— Elise Storsveen

Etterkrigskunsten brakte med seg et nytt kunstsyn hvor høy- og lavkultur ble blandet sammen, som i popkunst og idébasert kunst. Dette møtet førte til eksperimentering med nye materialer. Kunstnerne forsøkte å bryte ned de tradisjonelle hierarkiene hvor kunstuttrykk har ulik status, som for eksempel oljemalerier kontra kunstnerbøker. Den like vektleggingen av disse motsetningene, er det som lar Elise Storsveens fingeravtrykk skinne igjennom i denne utstillingen.

Formidlingen av institusjonenes samlinger må revideres kontinuerlig og parallelt med at verden endrer seg. Med sin presentasjon utfordrer Storsveen måtene vi vanligvis forstår, fortolker og definerer vår samling. Kunstneren står, i rollen som kurator, friere til å trosse de tradisjonelle maktstrukturene i museumsfortellingene. Dette har vært en viktig motivasjon for å invitere henne inn i institusjonen og gi henne fritt spillerom.

Det gjort noen nye grep i forhold til formidling i utstillingen, blant annet har det blitt valgt å bruke video i del to istedenfor tradisjonelle veggtekster, og Lars Paalgard og Oddvar I.N. Daréns Humus Line Multiple (1984) blir vist i en 30 meter lang vitrine.

Installasjonsbilder

 • DSC8581

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • DSC8826

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • DSC8795
  ↑ En heftig opplevelse for et ungt sinn

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • DSC8787

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • DSC8750

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • DSC8699

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • DSC8681

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • En heftig opplevelse for et ungt sinn

Utstillingsåpning del 1, 17. juni 2020

 • DSCF2075

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2085

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2087

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2089

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2094

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2102

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2107

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2109

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2122

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2127

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2135

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2145

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2159

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2163

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2165

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2174

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2178

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2184

  Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

Utstillingsåpning del 2, 18. juni 2020

 • DSCF2192

  Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2200

  Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2210

  Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2216

  Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2229

  Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2234

  Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2240

  Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2250

  Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2257

  Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2261

  Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSCF2271

  Foto: Martine Hoff Jensen / Henie Onstad Kunstsenter

Art channel

Dagens utstillinger