Utstillinger

Utstillinger

Med et skiftende utstillingsprogram og en kunstsamling bestående av mer enn 8000 verk, er Henie Onstad Osloregionens største private museum for moderne kunst.

Utstillingsprogram