Autofokus

Unge fotografer

Autofokus banner5 9900000000079e3c

I utstillingen presenteres arbeider av ni unge fotografer i alderen 16 til 19 år. Arbeidene og deres underliggende tema er påvirket av pandemien og de strenge sosiale begrensningene som har preget samfunnet de siste to årene.

Dato Sted
Biblioteket

Tittelen – Autofokus – henviser til erfaringen av isolasjon og det forsterkede søkelyset på indre prosesser som situasjonen frembringer. Spørsmål som hvor man hører til, hvilken rolle man har som individ i den større sammenhengen, og valg av livsstil og -form står sentralt.

Mange av fotografene eksperimenterer også med abstraksjon. Samtidig spiller tittelen på den intense oppmerksomheten sosiale medier skaper rundt egen fremtreden og person. I kameraet er «autofokus» en funksjon for automatisk fokusering, som gjør det lettere å ta skarpe bilder. Bildene i utstillingen veksler mellom svært skarpe og intendert uskarpe, slik også fremtiden kan fortone seg for unge på vei inn i voksenlivet.

ÅRETS DELTAGERE:

 • Alma Edit Hauge
 • August Reece
 • Farhad Soufi
 • Katja Berg Høyem
 • Markus Falao
 • Mateo Tilrem
 • Mathilde Movik Lindstad
 • Michael Tveit
 • Olav Hylland

  Unge fotografer er et årlig mentordrevet program utviklet av Henie Onstad Kunstsenter, og en del av kunstsenterets pågående fotosatsing. De ni deltagerne er nøye utvalgt etter søknad og intervju. Programmet ble etablert i 2019 og Henie Onstad er stolte av å presentere arbeidene til tredje kull med Unge fotografer.


Gjennom et år har deltagerne arbeidet med egne prosjekter, under veiledning av mentorer som selv er erfarne og profesjonelle fotografer. Målet har vært å styrke hver enkelt fotografs særegne blikk og uttrykk.

Program:

Installasjonsfoto

 • 4 X0 A2908

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A2909

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A2910

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A2911

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A2912

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

Utstillingsåpning 6. juni 2022

 • 4 X0 A2930

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A2961

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A2980

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A3008

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A3034

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A3063

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A3136

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A3144

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A3160

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A3162

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A3200

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A3209

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A3244

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A3302

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A3306

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A3321

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

I samarbeid med

Dagens utstillinger