Autofokus

En utstilling av deltakerne i Unge fotografer

Utstillingsåpning
Autofokus banner5 9900000000079e3c

Velkommen til åpningen av Autofokus!

Dato Sted
Vestibyle →  MELD MEG PÅ

I utstillingen presenteres arbeider av ni unge fotografer i alderen 16 til 19 år. Arbeidene og deres underliggende tema er påvirket av pandemien og de strenge sosiale begrensningene som har preget samfunnet de siste to årene.

Tittelen – Autofokus – henviser til erfaringen av isolasjon og det forsterkede søkelyset på indre prosesser som situasjonen frembringer. Spørsmål som hvor man hører til, hvilken rolle man har som individ i den større sammenhengen, og valg av livsstil og -form står sentralt.

Mange av fotografene eksperimenterer også med abstraksjon. Samtidig spiller tittelen på den intense oppmerksomheten sosiale medier skaper rundt egen fremtreden og person. I kameraet er «autofokus» en funksjon for automatisk fokusering, som gjør det lettere å ta skarpe bilder. Bildene i utstillingen veksler mellom svært skarpe og intendert uskarpe, slik også fremtiden kan fortone seg for unge på vei inn i voksenlivet.

ÅRETS DELTAGERE:

 • Alma Edit Hauge
 • August Reece
 • Farhad Soufi
 • Katja Berg Høyem
 • Markus Falao
 • Mateo Tilrem
 • Mathilde Movik Lindstad
 • Michael Tveit
 • Olav Hylland

Unge fotografer er et årlig mentordrevet program utviklet av Henie Onstad Kunstsenter, og en del av kunstsenterets pågående fotosatsing. De ni deltagerne er nøye utvalgt etter søknad og intervju. Programmet ble etablert i 2019 og Henie Onstad er stolte av å presentere arbeidene til tredje kull med Unge fotografer.

Gjennom et år har deltagerne arbeidet med egne prosjekter, under veiledning av mentorer som selv er erfarne og profesjonelle fotografer. Målet har vært å styrke hver enkelt fotografs særegne blikk og uttrykk.

PROGRAM

 • 17:30

  Dørene åpner

 • 17:30

  DJ Lila Gold

 • 17:30

  Lett servering utover kvelden

 • 18:05

  Åpningstaler

 • 18:20

  Åpning av utstilling

 • 18:30

  DJ Lila Gold

Kullet 2021/2022.
↑ Kullet 2021/2022.

Foto: Camilla Sune / Henie Onstad Kunstsenter

I samarbeid med