Gratis inngang til Henie Onstad

Henie Onstad feirer gjenåpningen av kulturlivet og gir gratis inngang til alle som melder seg på vårt nyhetsbrev.

Når du melder deg på, vil billetten ligge ved i velkomstmailen fra oss. Tilbudet må benyttes innen utgangen av 2021.

Weidemann / Haukeland

Weidemann haukeland000

Foto: Randi Haukeland / Henie Onstad arkiv

Dato Sted
Prisma-saler
  • Weidemann haukeland003

    Foto: Henie Onstad arkiv

  • Weidemann haukeland002

    Foto: Henie Onstad arkiv

  • Weidemann haukeland001

    Foto: Henie Onstad arkiv