Utopia Bærum

Fremtiden som vi husker den

Utopia MG 7118

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Dato Sted
Storsal

16. oktober åpner Henie Onstad Kunstsenter utstillingen Utopia Bærum. Den sammenfatter et langsiktig arbeid av kunstnere og forskere. Med Bærum som eksempel, utforsker utstillingen hvordan forstedene har utviklet seg i Norge gjennom politiske prosesser, privat initiativ og statlige pålegg.

Bærum er både bygd og by. Når man skal forstå hvordan et så stort sted utvikler seg, er det interessant å se på dynamikken mellom de landlige kvalitetene og byens utfordringer. En tidslinje i utstillingen presenterer de ulike stadiene kommunen har gått gjennom fra 1840 tallet og frem til i dag.

Utstillingen starter med et science fiction basert lydverk som forteller en historie fra Fornebu i året 2077. Den amerikanske kunstneren Youmna Chlala tar oss med inn i en verden hvor vær og vind gir menneskene helt andre utfordringer enn i dag og bosetningsmønstrene har endret seg drastisk.

Deretter presenteres den lokale historien til Bærum, iscenesatt av Lise Wulff. Hun har hentet inn materiale fra Bærums egen befolkning i sitt omfattende verk Hendelse og sted. Her forteller hun om Bærum gjennom publikums egne fotografier og anekdoter, med særlig blikk for Sandvika, Nadderud og Rykkinn.

Kollektivtransport og trafikk er store temaer i Bærum i dag. Dette blir portrettert i en helt ny film laget av den norske billedkunstneren Marte Aas. Med utgangspunkt i bussruten 151, som kjører fra Grønland i Oslo til Makedonien på Rykkinn, utforskes forbindelseslinjene mellom Oslo og Bærum. Filmen gir et tidsbilde av området Bærum med sitt sosiale, demografiske og kulturelle mangfold.

Den amerikanske kunstneren Amy Franceschini har tatt utgangspunkt i historien til den gamle Husmorskolen «Slottet» på Ringstabekk i Bærum, som blant annet har en gedigen eplehage med stort potensiale. Hun viser en drøm om hvordan dagens forfalne park i fremtiden skal gjenoppstå som parsellhage der ung og gammel kan komme sammen.

Avslutningsvis blir publikum tatt med opp på en stor tribune laget av Apolonija Sustersic i verket Exit Bærum?. Ved å ta utgangspunkt i Bærums utfordringer, inviterer hun publikum inn i en debatt om hvilke valg vi står ovenfor. Hva er drømmen, hva er mulighetene og hva vil valgene vi tar i dag bety for fremtiden?


Utstillingen er spekket med historiske fakta, gjenstander, informasjon og pekepinner på hvilke historiske valg og utviklingstrekk som har hatt påvirkning for dagens samfunn. Dette er arbeidet er ledet av Marius Grønning ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på ÅS (NMBU).

 • Utopia Bærum ─ Fremtiden som vi husker den

Installasjonsbilder

 • Utopia MG 8190

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Utopia MG 8185

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Utopia MG 8165

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Utopia MG 7186

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Utopia MG 7151

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Utopia

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Dagens utstillinger