Off-Screen

UF arr

Collage av verker i utstillingen Off-Screen.

Unge fotografer er et årlig mentordrevet program utviklet av Henie Onstad. Programmet ble etablert i 2019 og Henie Onstad er stolte av å presentere arbeidene til det fjerde kullet med nøye utvalgte deltagere.

Dato Sted
Fotolabben

I utstillingen presenteres arbeider av syv unge fotografer i alderen 16 til 19 år. Underliggende temaer for mange av arbeidene er refleksjoner rundt tilhørighet, synlighet og opplevelsen av å stå utenfor.

Tittelen – Off-Screen – henviser til skjermen som en viktig, men ikke den eneste, arenaen for disse refleksjonene. I filmbransjen er «off-screen» en etablert betegnelse på handling i en filmfortelling som ikke vises i bildet. Skjermbildet avgrenser det som er synlig og definerer hva som faller innenfor og utenfor. Samtidig brukes rommet utenfor skjermen aktivt for å skape spenning og fremdrift i filmfortellingen. I dagligtale brukes «off-screen» også om skjermfri tid og aktiviteter. Prosjektene i utstillingen berører direkte eller indirekte nettopp forholdet mellom tid og rom på og utenfor skjermen.

Fotografene retter oppmerksomt nærvær mot visuelle, poetiske, og metaforiske aspekter ved de umiddelbare, fysiske omgivelsene våre. De bruker eksperimentelle teknikker for å illustrere en tidvis splintret livserfaring. Bilder henges fra taket, de trykkes på bomullsstoff og rispapir, og monteres lag på lag på veggen – ikke ulikt vinduer som hoper seg opp på en dataskjerm.

Utstillingen kurateres av Susanne Østby Sæther

ÅRETS DELTAKERE:

  • Olivia Heymanns
  • Sofia Hesjedal
  • Eira Klepsvik Filtvedt
  • Elias Adrian Billaud Qureshi
  • Marius Cirba
  • Valeriia Baranchuk
  • Lisa Helen Hubbuck


Talentprogrammet Unge fotografer ble opprinnelig til med støtte fra Talent Norge, Bergesenstiftelsen og Storebrand kunstsamling, og er en del av kunstsenterets pågående fotosatsing. Fotosatsningen er muliggjort gjennom en femårig samarbeidsavtale med Aars, ABG, Fritt Ord, Kolonihagen og Varner-gruppen.

Dagens utstillinger