Torbjørn Rødland

Sasquatch Century

Rodland

Torbjørn Rødland på Høvikodden.

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Denne tilbakeskuende utstillingen om fotografen Torbjørn Rødland viser et bredt spekter av arbeidet hans gjennom de siste tjue årene.

Dato Sted
Prisma-saler

Utstillingen har fått navnet Sasquatch Century og refererer til den mytiske, hårete villmannen som historisk sett var forgjengeren til gorillamennesket Bigfoot. Fortellingene rundt dette vesenet har stivnet i mytologien og populærkulturen som et fenomen man både tror på- og samtidig fornekter eksistensen av. «Sasquatch kroppsliggjør mange av fascinasjonene mine», sier Rødland. Hans arbeid er preget av å aktivere nettopp spenningen mellom myte, virkelighet og metafor, det konstruerte og autentiske.

Siden tidlig på 1990-tallet har Rødland produsert arbeid som tolker visuell kultur på en særegen måte. Fotografier og det visuelle konstruerer store deler av verden, særlig gjennom den overveldende mengden av bilder som produseres og formidles via Internett. Rødlands arbeid konfronterer denne virkeligheten, og tvinger frem et direkte møte med vår egen individuelle database av bildereferanser og overbevisninger. Med en skarp fotografisk bevissthet tar Rødland for seg tema og motiv som har blitt klisjéer og dermed er tappet for sin symbolske makt.

Utstillingen består av mer enn seksti fotografier; alle produsert ved hjelp av et analogt kamera. Bildene er hengt på en måte som åpner opp for assosiasjoner og samspill mellom ulike bilder og motiver. Gjennom en taktil materialitet trekkes vi til komposisjonene, ofte gjennom intuisjon.

Verkene viser kunstnerens evne til å forvandle kjent og over-brukt symbolikk inn i en opplevelse som forstyrrer og forundrer, forvrenger kunnskap og forklaringer. Dette skaper uro hos betrakteren som til tider kan føre til irritasjon og tvil, men også nysgjerrighet og glede. Sasquatch Century ønsker å lokke frem dette unnvikende og forlokkende i arbeidet, samt avdekke samspill og forløp i Rødlands praksis.

 • Torbjørn Rødland ─ Sasquatch Century

Installasjonsbilder

 • Rodland MG 6013

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Rodland MG 6196

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Rodland MG 6170

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Rodland MG 6147

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Rodland MG 6125

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Rodland MG 6092

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Rodland MG 6201

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Dagens utstillinger