POP ETC.

Norsk popkunst 1964 –1974

POP MG 5188

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

POP ETC. er den første utstillingen som kartlegger og belyser popkunstens innflytelse på norske billedkunstnere, grafisk designere, regissører og tegneserieskapere mellom 1964 og 1974.

Dato Sted
Prisma-saler

Tiårsperioden dekker popens spede begynnelse og viktigste kreative fase i Norge. Utstillingens utgangspunkt er 1964, året da norske kunstnere kom i kontakt med popkunst gjennom Louisianas og Moderna Museets mønstringer av amerikansk pop, og Venezia-biennalen som i dag omtales som «pop-biennalen».

1964 var også året da Pax forlag begynte å gi ut pocketbøker hvor en ny generasjon med norske grafiske designere fikk boltre seg i et språk som lånte fra popkunsten. I 1966 arrangerte Kunstnernes Hus utstillingen Moderna Museet besøker Oslo, og i 1968 ble en stor solopresentasjon som var viet Andy Warhol, vist på samme sted. Her ble det norske kunstmiljøet videre eksponert for europeisk nyrealisme og amerikansk pop. Disse møtene utfordret et stort antall unge norske kunstnere som raskt begynte å jobbe innenfor popkunstens rammer. Noen valgte å arbeide med poputtrykket videre, mens andre bare var raskt innom kunstretningen. I ettertid har dette nedslaget blitt marginalisert i norsk kunsthistorie. Det har blitt hevdet at mange kunstnere ikke drev med pop, fordi den norske varianten ikke var glanset og glamorøs som den amerikanske, men skitten og politisk med inspirasjon fra Nouveau réalisme, europop, hard-edge og britiske popkunstnere.

Norsk popkunst kan beskrives som en vending mot en ny og annerledes realisme i opposisjon til den toneangivende franske abstraksjonen som dominerte norske gallerier og kunstliv i andre halvdel av 1960-tallet. Derfor hentet ikke norske popkunstnere kun inspirasjon fra konsumkulturens glansete sider som tegneserier og kjendismagasiner, men også fra industriavfall, politikkens skyggesider og populærkulturens relikvier for å beskrive en ny realitet og hverdag. POP ETC. er også fortellingen om hvordan strømninger fra amerikansk og engelsk popkultur fikk fotfeste i Norge og spredde seg til filmer, LP-omslag, magasiner, pocketbøker og tegneserier.


Henie Onstad Kunstsenter vil takke Institusjonen Fritt Ord, Nasjonalmuseet, Trondheim Kunstmuseum, KODE – Kunstmuseene i Bergen, Oslo kommunes kunstsamlinger, Haugesund Billedgalleri og alle private utlånerne for generøs støtte. En spesiell takk går til Morten Krohg og Per Kleiva for deres bidrag til utstillingen.

 • POP ETC. ─ Norsk popkunst 1964 –1974

Installasjonsbilder

 • POP MG 5203

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5171

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5167

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5158

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5155

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5149

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5147

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5146

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5115

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5111

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5110

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5210

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5107

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5090

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5068

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5061

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

 • POP MG 5040

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Onstad Henie arkiv

Dagens utstillinger