På sporet av Matisse

Matisse MG 0421

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Et brev og en telefonsamtale i juni 2012 ga avspark til et forskningsprosjekt som har strukket seg over mer enn tre år. Henvendelsen igangsatte en serie undersøkelser i interne og eksterne arkiver som for alvor sendte institusjonen bakover i tid, før andre verdenskrig, til kunstens rolle i finansieringen av krigsmaskineriet, til provenienshistorikken og eierskapets betydning for kunsthistorien.

Dato Sted
Prisma-saler

Brevet kom fra den jødiske kunstsamleren Paul Rosenbergs arvinger gjennom organisasjonen Art Loss Register. Det ble opplyst at maleriet Blå kjole i okergul lenestol (1937) av Henri Matisse, ble konfiskert av nazistene fra Rosenbergs lagre ved invasjonen av Frankrike under 2. verdenskrig, og at maleriet har vært etterlyst siden.
Henie Onstad brukte sammen med motparten to år på å søke etter informasjon i offentlige og private arkiver i USA og Frankrike om maleriets historiske bevegelser. Kunstenteret returnerte maleriet til Rosenberg-familien i mars 2014.

På sporet av Matisse utvider perspektivet på proveniensforskning til å vurdere kunstverkets sosiale liv –en bredere undersøkelse av hvilke sosiale og samfunnsmessige rammer kunsten har forflyttet seg gjennom.

Men det åpnet også for en lang undersøkelse av forholdet mellom kunsthistorie og makt og politikk knyttet til eierskap av gjenstander. Etterforskningen og kunnskapen fra arbeidet med denne saken har også åpnet opp for en diskusjon om museets rolle i dagens samfunn. Denne utstillingen har som formål å skape ny innsikt i de problemstillinger dagens museum står overfor.

 • På sporet av Matisse

Installasjonsbilder

 • Matisse MG 0897

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse MG 0896

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse MG 0374

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse MG 0857

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse MG 0361

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse MG 0530

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse MG 0439

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse MG 0390

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse MG 0350

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse MG 0323

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse MG 0242

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse MG 0213

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse MG 0158

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse MG 0143

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Matisse MG 1508

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Dagens utstillinger