Norge i bilder

Natur i norsk maleri gjennom 175 år

Norsklandskap003

Henie Onstad arkiv

Natur og naturfølelser var temaet for utstillingen som åpnet 17.mai 1989 på Henie Onstad Kunstsenter i anledning 175-årsjubileet for den norske grunnlov.

Dato Sted
Prisma-saler
  • Norsklandskap003

    Henie Onstad arkiv

  • Norsklandskap002
  • Norsklandskap001

«Det var naturen de oppsøkte, de første malerne som fremsto etter frigjøringen fra Danmark.» sa den nylig pensjonerte direktøren Ole Henrik Moe i anledning utstillingen. Et sentralt element i konstruksjonen av en norsk nasjonal identitet kom fra naturen og landskapet, som ble sett på som særegent og enestående. Å skildre dette gjennom kunsten ble en sentral faktor i det videre selvstendighetsarbeidet.

Utstillingen tok for seg norsk landskapsmaleri gjennom perioden på 175 år og ble den første samlede presentasjon av norsk landskapskunst i dette tidsspennet. 38 kunstnere ble presentert. Utstillingens kronologiske begynnelse ble J.C Dahl (1788- 1857) og hans norske landskapsmalerier fra 1814, og avsluttet med utstillingen yngste bilde, Kåre Tveters (1922-2012) Fra Svalbard fra 1989.

Gjennom en historisk mønstring av landskapsmaleriet gjenspeilet utstillingen også de større kunsthistoriske retningene og hvordan disse utviklet seg i Norge. Det nasjonalromantiske beveget seg mot realisme, mot nyromantikk og deretter mot ekspresjonisme og abstraksjon, fram til bruken av nye medier som for eksempel hos kunstner Marianne Heske (1946) med sine verk bygget på videopptak av landskap.

Maleren Lars Hertervig (1830 – 1902) ble viet ekstra oppmerksomhet i utstillingen og ble presentert med om lag 40 kunstverk. Det essensielle i Hertervigs kunst var bruken og forståelsen av lys, som på ulike måter ble utforsket gjennom landskapsmotiver. Hans romantiske landskapsmotiver havnet noe i skyggen av hans turbulente personlige liv og helse som etter hvert førte til innleggelse og umyndiggjørelse. Han malte likevel hele sitt liv og hans utenforskap ledet til et enestående uttrykk som ikke nødvendigvis fulgte de større impulsene innen kunsten i hans samtid.

Denne nasjonaldagen var også kongefamilien på plass på Høvikodden, og utstillingsåpningen ble akkompagnert med stor 17. mai-feiring og grilling i vårsolen.

Dagens utstillinger