New Visions

The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media

Host 07

Neïl Beloufa, "YellowHost / Host B trying to Reach Out to Its Audience", 2021.

Henie Onstad presenterer den andre utgaven av New Visions. The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media. Her tas pulsen på eksperimentelle praksiser innenfor fotografi og mediekunst.

Dato Sted
Storsal

I triennalens andre utgave rettes oppmerksomheten mot kunstnere og praksiser med tilknytning til Øst-Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia. Triennalen inkluderer syv nye bestillingsverk som presenteres for første gang, i tillegg til skulptur, tekstil, storskala veggarbeider og videoinstallasjoner. Sentrale temaer er energiproduksjon og -distribusjon, utvinning av natur- og menneskeskapte ressurser og økologiske, sosiale og politiske konsekvenser av disse praksisene.

Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster, og det vil også vises et screeningprogram.

HD Waha 1

Seif Kousmate, WAHA / Untitled, 2021. Courtesy of the artist.

  • New Visions – The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media

Satsingen på foto og nye medier er muliggjort gjennom en samarbeidsavtale med Aars, ABG, Reitan og Fritt Ord. I tillegg har Henie Onstad en egen fotokurator og avsatt en betydelig andel av egne midler og ressurser til denne satsningen.

I samarbeid med