Myths of the Marble

Myths MG 8793

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Gruppeutstillingen Myths of the Marble utforsker hvordan ideen om «det virtuelle» kan være en måte å avbilde og forestille seg verden på, både som et sted med muligheter og med begrensninger.

Dato Sted
Storsal

Ordet Marble (som kan bety både marmor og klinkekule) refererer til NASA-fotografiet The Blue Marble fra 1972 av jordkloden sett fra verdensrommet, og til det klassiske skulpturelle materialet. Utstillingen reflekterer over hvordan samtidskunstnere skaper nye verdener som sprenger rammene som definerer vår virkelighet i dag, og hvordan denne kontekstualiseres i museet. Flere av kunstverkene forhandler sammensmeltning av det immaterielle og det fysiske og utfordrer grensen mellom det analoge og det digitale. De peker dermed på en mer nyansert tilnærming til teknologi, som utforskes gjennom et bredt spekter av medier som strekker seg fra maleri og 16mm film, til virtuell virkelighetsteknologi og 3D-animasjon.

Utstillingen undersøker andre former for virtualitet som gransker forlengelse av kroppen, organiske former, samt arkitektonisk rom - virtualitet forankret i tid, persepsjon og berøring. I en tid når muligheten til å avbilde verden i høyoppløselige bilder aldri har vært større, oppfattes samtidig virkeligheten i økende grad som konstruert. Det blir derfor avgjørende at «det virtuelle» ikke bare anses som teknologi skapt for virkelighetsflukt og promotert av Silicon Valley, men at det i stedet sees som en mulighet for å skape et nytt politisk handlingsrom.

Installasjonsbilder

 • Myths MG 8953

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Myths MG 7578

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Myths MG 8473

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Myths MG 8454

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Myths MG 7811

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Myths MG 7619

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Myths MG 7784

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Myths MG 7718

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Myths MG 7653

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Myths MG 7688

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Myths MG 8943

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Myths MG 7640

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Myths MG 8429

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Myths MG 7742

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Myths of the Marble

Dagens utstillinger