Merz! Flux! Pop!

IK Henie Onstad 0025

Installasjonsfoto: Ivar Kvaal / Henie Onstad Kunstsenter

Denne utstillingen er viet den tyske avantgarde-kunstneren Kurt Schwitters (1887-1948) og hans kollegaer og etterfølgere.

Dato Sted
Sal Merz

Schwitters var en av de mest særpregede og allsidige kunstnerne i første halvdel av 1900-tallet. De kunstneriske taktikkene og strategiene han utviklet har hatt stor påvirkning på senere generasjoner. Utstillingen viser Schwitters i samspill med hans samtidige kollegaer og kunstnere han senere har inspirert i avantgarde-tradisjonen.

Den franske termen avantgarde betyr fortropp. Begrepet brukes om eksperimenterende kunstnere eller retninger som opponerer mot eller forandrer tradisjonen, og om kunstnere som arbeider på tvers av kunstartene og med innovative strategier som manifest, kunstnerbøker og «mail-art». Historisk betegner avantgarden viktige bevegelser som dada, futurisme og surrealisme, som startet på slutten av 1800-tallet og endte på 1920- og 1930-tallet, og dernest den radikale innovasjonen i kunst, litteratur og mote som skjedde på slutten av 1950- og 1960-tallet, såkalt neo-avantgarde. For avantgarden er sosial og politisk radikalisme tett forbundet med kunstnerisk innovasjon. Mer enn å være stilistiske bevegelser eller «skoler» handler avantgarden om ulike holdninger til livet.

DEP0030 DNB
↑ Hannah Höch, Frau und Saturn, 1922.

Deponert fra Sparebankstiftelsen DNB i Henie Onstad-samlingen. Foto: Øystein Thorvaldsen

DEP00021 DNB
↑ Kurt Schwitters, Komposition (Bild mit Bahnhofsplan), 1943.

Deponert fra Sparebankstiftelsen DNB i Henie Onstad-samlingen. Foto: Øystein Thorvaldsen

Siden 2009 har Sparebankstiftelsen DnB utviklet en samling av Schwitters og hans kollegaer i nært samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter. Samlingen er fortsatt under utvikling. Siden opprettelsen i 1968 har Henie Onstad vært et sted for avantgarden og for kunstneriske prosjekter på tvers av kunstartene. Institusjonen står i en særstilling i dette feltet i Norge. Utstillingen viser Sparebankstiftelsen DnBs samling sammen med materiale fra Henie Onstads egne samlinger og arkiv.

Utstillingen åpner og skal vises permanent i Henie Onstad Kunstsenter sin nye Sal Merz, som er en helt ny utstillingssal på kunstsenteret. Salen er på 430 kvadratmeter og er skapt som en integrert del av kunstsenterets opprinnelige bygningsmasse fra 1968. Arealet har tidligere vært brukt som lager. Nå er rommene omgjort til publikumsarealer for kunst og går over to etasjer. Utstillingsrommet er tegnet av Snøhetta, og utstillingsdesignet er utviklet av kunstneren Luca Frei i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter.

 • Merz! Flux! Pop!
HOS fluxus 04765
↑ Yoko Ono, A Box of Smile, 1982.

Henie Onstad-samlingen. Foto: Øystein Thorvaldsen

HOS fluxus 04704
↑ Alice Hutchins, Letraset Postcards, 1966.

Henie Onstad-samlingen. Foto: Øystein Thorvaldsen

Offisiell åpning av Sal Merz 3. september 2021

 • Sal Merz 002

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 004

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 016

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 017

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 020

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 028

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 035

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 044

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 047

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 051

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 064

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 070

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 074

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 075

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 080

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 083

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 093

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 097

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 104

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 112

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 121

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 128

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

 • Sal Merz 129

  Foto: Marija Kanavin / Henie Onstad Kunstsenter

I samarbeid med

Sparebankstiftelsen DNB

Dagens utstillinger