Mellom rom

En utstilling av deltagerne i Unge fotografer

Unge fotografer 2020 Gruppeportrett

Kull 2019/2020.

Fra venstre: Henrik Håndlykken, August Nordang, Anna Rogneby, Vera Moi, Anastacia Mala, Martin Hofseth og Ivo Ek. Foto: Bezhad Farazollahi

Utstillingen Mellom rom presenterer arbeider av syv unge fotografer, og er resultatet av deres deltagelse i et ettårig mentorprogram innenfor fotografi.

Dato Sted
Biblioteket

«Unge fotografer» er utviklet av Henie Onstad Kunstsenter, og er en del av kunstsenterets pågående fotosatsing. Programmet ble etablert i 2019, og deltagerne er nøye utvalgt etter søknad og intervju.

Gjennom det siste året har deltagerne arbeidet med egne prosjekter under veiledning av mentorer som selv er profesjonelle og erfarne fotografer. Målet har vært å styrke hver enkelt fotografs særegne blikk og uttrykk.

Mellom Rom
↑ Mellom rom

Video: Citrus Studio
Musikk: Anastacia

Medvirkende: Unge fotografer

Utstillingens tittel – Mellom rom – kan henvise til en overgangsfase, som ungdomstiden, den stille tiden som oppsto da samfunnet stengte ned i vår, forbindelser som oppstår når vidt forskjellige prosjekter ses sammen, eller til det midlertidige rommet utstillingen vises i.

Deltagende fotografer: Ivo Ek (f. 2001), Martin Hofseth (f. 2000), Henrik Stefanus Rasch Håndlykken (f. 2002), Anastacia Mala (f. 2002), Vera Moi (f. 2001), August Nordang (f. 2000), Anna Rogneby (f. 2001)

Unge fotografer er realisert i samarbeid med: Bergesenstiftelsen, Storebrands kunstsamling og Talent Norge

Henie Onstads fotosatsning er støttet av: ABG Sundal Collier, Aars, Fritt Ord, Kolonihagen og Varner

Installasjonsfoto

 • Henie Onstad Kunstsenter Mellom rom 001

  Foto: Ivo Ek

 • Henie Onstad Kunstsenter Mellom rom 002

  Foto: Ivo Ek

 • Henie Onstad Kunstsenter Mellom rom 003

  Foto: Ivo Ek

 • Henie Onstad Kunstsenter Mellom rom 004

  Foto: Ivo Ek

 • Henie Onstad Kunstsenter Mellom rom 005

  Foto: Ivo Ek

 • Henie Onstad Kunstsenter Mellom rom 006

  Foto: Ivo Ek

 • Henie Onstad Kunstsenter Mellom rom 007

  Foto: Ivo Ek

 • Henie Onstad Kunstsenter Mellom rom 008

  Foto: Ivo Ek

 • Henie Onstad Kunstsenter Mellom rom 009

  Foto: Ivo Ek

 • Henie Onstad Kunstsenter Mellom rom 010

  Foto: Ivo Ek

 • Henie Onstad Kunstsenter Mellom rom 011

  Foto: Ivo Ek

Dagens utstillinger