Gjør som du vil!

Marie-Louise Ekman i selskap med Martha Wilson, Sister Corita Kent og Mladen Stilinović

Gjor Som Du Vil MG 4410

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Popfeminisme fra Dramatens direktør Marie-Louise Ekman i godt selskap med internasjonale kunstnere.

Dato Sted
Storsal

Hovedpersonen i utstillingen Gjør som du vil! er Marie-Louise Ekman, en toneangivende kunstner i gruppen PUSS på sekstitallet. For nordmenn er hun i dag best kjent som direktør for Dramaten i Stockholm. I tillegg er hun en anerkjent filmskaper, skuespiller og billedkunstner. På Henie Onstad tolkes hennes egenrådige kunstnerskap i et internasjonalt perspektiv. Her presenteres hverdagens surrealisme, popkultur, cross dressing og politisk satire.

Marie-Louise Ekman er en kunstner som med humor og vidd bruker kunsten til å fortelle aktuelle, politiske og tabubelagte historier. Mellommenneskelige forhold spiller en sentral rolle i Ekmans arbeider. I hverdagslige og banale scener, ofte hentet fra borgerlige hjem, overskrides politiske, kunstneriske og erotiske tabuer gjennom en lekende naivisme som lett går over i det absurde. Ekman var en av de første kunstnerne i Sverige som forholdt seg til hjemmets og barnas verden innenfor familiens rammer. Med en ung kvinnes perspektiv, fargepalett og materialvalg skildrer hun scener fra familien og kvinnens og barnas relasjon til hjemmet. I utstillingen vises maleri, seriegrafi, tekstilarbeider, objekter, film, tv-serier og kostymer fra hennes teateroppsetninger. Gjør som du vil! inkluderer mer enn hundre verk.

Marie-Louise Ekman har siden 1990-tallet hatt en viktig posisjon i det svenske kunstfeltet. Likevel blir hennes kunstnerskap først nå satt inn i en internasjonal sammenheng. I utstillingen Gjør som du vil! gjøres en nytolkning av kunstnerskapet ved at det settes i sammenheng med tre andre internasjonale kunstnere som virket innen lignende tematikk i samme tidsperiode.


Sister Corita Kent (1918-1986) var en radikal og moderne nonne som ble kjent som grafiker og karismatisk kunstlærer ved lmmaculate Heart College i Los Angeles. Allerede på 1950-tallet benyttet Sister Corita Kent silketrykk og seriegrafiske teknikker. Det er likevel hennes djerve visuelle stil på 1960-tallet, inspirert av kommersiell kultur, med spirituelle, poetiske, sosiale og ikke minst politiske budskap som har gjort henne kjent som kunstner.


Mladen Stilinović (født i Beograd 1947) virker i Zagreb hvor han siden 1960-tallet har gjort seg markert med sin poesi, eksperimentfilm og billedkunst. Han bruker mye humor og presenterer språk som del av et ideologisk system. Ofte vises hans verk som collager og håndlagede bøker, bannere og malerier. Kunstnerrollen er et viktig tema i hans arbeider.


Martha Wilson (født i Philadelphia 1947, bosatt i New York) deler Ekmans interesser både for hvordan kjønnsroller formes og det performative i kunsten. Wilson bruker ofte seg selv i sine verk og har et godt øye for parodi og det burleske. Dette blir tydelig i møte med hennes punkband Disband som utelukkende består av kvinnelige medlemmer samt i gruppen Guerilla Girls hvor hun var et viktig medlem.


Utstillingen er et samarbeidet med Tensta Konsthall utenfor Stockholm hvor den ble vist høsten 2012.

 • Gjør som du vil! – Marie-Louise Ekman i selskap med Martha Wilson, Sister Corita Kent og Mladen Stilinović

Installasjonsbilder

 • Gjor Som Du Vil MG 4406

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Gjor Som Du Vil MG 4487

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Gjor Som Du Vil MG 4501

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Gjor Som Du Vil MG 4456

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Gjor Som Du Vil MG 4379

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Gjor Som Du Vil MG 4372

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Gjor Som Du Vil MG 4366

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Gjor Som Du Vil MG 4364

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Gjor Som Du Vil MG 4360

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Gjor Som Du Vil MG 4530

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Gjor Som Du Vil MG 4531

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Gjor Som Du Vil MG 4399

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Gjor Som Du Vil MG 4405

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Dagens utstillinger