Marc Chagall

Verden i opprør

Schirn Presse Chagall Um sie herum 1945 Centre Pompidou

Marc Chagall, Rundt henne, 1945, Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne/Centre de création industrielle, Gift of the artist, 1953, Photo: CNAC-MNAM/Philippe Migeat

© BONO / Chagall ®

Utstillingen kaster lys over en så langt lite kjent side av Marc Chagalls (1887-1985) virksomhet: hans verk fra 1930- og 1940-tallet, der kunstnerens fargerike palett blir mørkere.

Dato Sted
Prisma-saler

Livet og arbeidet til den jødiske maleren ble dypt påvirket av nasjonalsosialismens kunstpolitikk og Holocaust. På begynnelsen av 1930-tallet undersøkte arbeidet hans den stadig mer aggressive antisemittismen i Europa, og han emigrerte til slutt til USA i 1941. I løpet av disse årene berører kunstverkene hans sentrale og aktuelle temaer som identitet, hjemland og eksil.

Utstillingen presenterer ca. 50 verk, inkludert kostymer fra balletten Aleko, og er et samarbeid med Schirn Kunsthalle, Frankfurt. Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster, og er kuratert av Ilka Voermann og Henie Onstads Caroline Ugelstad.