Lotte Konow Lund

Hold allting kjært

MG 5272

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen Henie Onstad arkiv

Lotte Konow Lund refererer aktivt til andres kunstnerskap når hun utforsker maktstrukturer i relasjoner og institusjoner.

Dato Sted
Prisma-saler

Allerede i akademitiden startet Konow Lund galleri GI, der hun lagde utstillinger med andre kunstnere. Den kuratoriske virksomheten har fortsatt i prosjektet Konow Lund Samlingen, en pågående og stadig voksende serie tegninger, eller tegnede reproduksjoner, av norske kunstverk hun selv gjerne ville hatt i sin samling.

Utstillingens hovedfokus er Konow Lunds tegninger, et medium hun har forholdt seg trofast til siden hun gikk ut av Statens Kunstakademi i 1997. Her vises et rikt utvalg fra kunstnerens 15-årige produksjon og en rekke helt nye arbeider, som aldri tidligere har vært vist. Tittelen er hentet fra ett helt nytt verk Konow Lund har laget til utstillingen. Her er et skrivebord blitt formet som en stor skulptur og fylt med tegninger og tekster. Arbeidet reflekterer hvordan vi i en tid med større politisk usikkert må evne å være glad i mer enn det som er vårt eget. Vi må kunne se det vi er – i alt.

Gjennom dagbøker og en personlig strek blir nærheten til kunstnerens egen hverdag tett og intim, men likevel universell. Lotte Konow Lund bruker egen hverdag til å diskutere politiske tema og samfunnsmessige forhold.

 • Lotte Konow Lund ─ Hold allting kjært

Installasjonsbilder

 • MG 5294

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen Henie Onstad arkiv

 • Lotte MG 5181

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen Henie Onstad arkiv

 • Lotte MG 5247

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen Henie Onstad arkiv

 • Lotte MG 5216

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen Henie Onstad arkiv

 • MG 5283

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen Henie Onstad arkiv

 • MG 5217

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen Henie Onstad arkiv

 • MG 5214

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen Henie Onstad arkiv

Åpningsarrangement 15. september 2016

 • MG 5657

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5642

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5636

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5407

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5426

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5444

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5436

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5487

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5612

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5606

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5605

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5576

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5559

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5552

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5548

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5545

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5534

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5525

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5519

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5513

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5511

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5498

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 5499

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Pressebilder

 • MG 8134

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 8119

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 8108

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 8104

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 8097

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 8018

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 8049

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 8099

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 8085

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 8080

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 8034

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 8031

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 8025

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 8021

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Dagens utstillinger