Gratis inngang til Henie Onstad

Henie Onstad feirer gjenåpningen av kulturlivet og gir gratis inngang til alle som melder seg på vårt nyhetsbrev.

Når du melder deg på, vil billetten ligge ved i velkomstmailen fra oss. Tilbudet må benyttes innen utgangen av 2021.

Lea Porsager

FOOD FOR THE MOON – Sluggish and Well-lubricated

Lea MG 6207

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

For første gang i Norge presenteres den unge danske kunstneren Lea Porsager (f.1981).

Dato Sted
Sal Haaken

I bestillingsverket FOOD FOR THE MOON- Sluggish and Well-lubricated (2013) introduseres vi for et skjevt og særpreget science fiction-univers inspirert av mystiker G. I. Gurdjieffs bok Beelzebubs Tales to his Grandson.

Lea Porsagers kunstneriske praksis tar utgangspunkt i spirituelle og okkulte idesystemer. Hun uttrykker seg gjennom film, skulptur, fotografi og tekst. I dette prosjektet «ormer» hun seg gjennom Gurdjieffs teorier med det hun kaller «en viss uhøflighet». Porsager beveger seg inn og ut av stoff et uten å være bundet til fakta, og presenterer spekulative fabuleringer. I Sal Haakens halvmåneformede arkitektur tar FOOD FOR THE MOON - Sluggish and Well­-lubricated et kvantesprang vekk fra en menneskesentrert til en sneglesentrert verden.

Tre inn i Porsagers omvendte univers, og ta med deg Henie Onstad Kunstsenters guide til utstillingens mange elementer og historiene knyttet til dem.

 • Lea Porsager – FOOD FOR THE MOON – Sluggish and Well-lubricated

Installasjonsbilder

 • Lea MG 6198

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Lea MG 6296

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Lea MG 6284

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Lea MG 6287

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Lea MG 6281

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Lea MG 6260

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Lea MG 6246

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Lea MG 6207

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Lea MG 6204

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Lea MG 6225

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Lea MG 6294

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Lea MG 6311

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Lea MG 6324

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv