Lære for livet

Læare For Livet MG 8641 4

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Lære for Livet er en utstilling for alle som har gått på skolen.

Dato Sted
Storsal og Prosjektrom

Lære for livet handler om forholdet mellom frihet og disiplin. Utstillingen ser på skolens rolle fra folkeskolens spede begynnelse, via 1970-tallets reformer og til dagens kunnskapsskole.

På Henie Onstad Kunstsenter viser utstillingen nye bestillingsverk, historiske verk, kulturhistoriske gjenstander og barneverksteder.

Lære for livet er HOKs bidrag til det store europeiske samarbeidsprosjektet, Europe (to the power of) n.Formidlingsprogram på HOK
I Lære for livet har vi utviklet et eget program for verkstedene i på HOK i samarbeid med Kulturskolens fotoskole. Hver søndag flyttes verkestedet inn i utstillingen med et prosjekt oppkalt etter Nils Christies bok, Hvis skolen ikke fantes. Barn og unge skal i fellesskap lage et stort veggmaleri på vestre platå gjennom utstillingsperioden relatert til den vanskelige, men utfordrende tanken om en verden uten skole slik vi kjenner den i dag. Utstillingen presenteres også som del av Den Kulturelle Skolesekken.

Seminar: 8. februar 2013 på HOK. Seminaret er åpent for alle, men har lærere, kunstnere, pedagoger og kunsthistorikere som hovedmålgruppe. På seminaret lanseres også en antologi – publisert i samarbeid med Sternberg.

Deler av Lære for livet vil turnere til Tensta Kunsthall i Stockholm og andre institusjoner i etterkant.

 • Læare For Livet MG 8641 3

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Læare For Livet MG 8641 12

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Læare For Livet MG 8641 10

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Læare For Livet MG 8641 9

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Læare For Livet MG 8641 8

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Læare For Livet MG 8641 7

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Læare For Livet MG 8641 6

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Læare For Livet MG 8641 5

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Læare For Livet MG 8641 2

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Læare For Livet MG 8641 1

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Læare For Livet MG 8641 13

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Læare For Livet MG 8641 11

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Lære for livet

Dagens utstillinger