Judy Radul

World Rehearsal Court

Judy MG 7503 4

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Hva skjer med domstolen og rettsikkerheten når teknologien tar over regien?

Dato Sted
Storsal

Utstillingen World Rehearsal Court av den kanadiske kunstneren Judy Radul et stort løft av Kunstsenteret. Verket tar i bruk hele storsalen med bevegelige kameraer, installasjoner, overvåkningskameraer og et stort videoverk som vises i et eget rom. World Rehearsal Court tar utgangspunkt i de teknologiske forandringer som skjer med rettssalen, og spør om forståelsen av rettsprinsippet som demokratisk og offentlig prinsipp forandres på grunn av dette. I videoverket som er en del av den store installasjonen World Rehearsal Court, iscenesettes det endrede forholdet mellom loven og teknologien.

Sammen med behovet for økt sikkerhet, er ny teknologi i ferd med å endre den klassiske domstolens arkitektoniske utforming og dermed forandres også erfaringen av å både følge en rettssak så vel som det å bli stilt for retten. Arbeidet stiller spørsmålstegn ved det klare skillet mellom erfaring, vitnesbyrd, sannhet og fiksjon som loven forsøker å trekke. World Rehearsal Court poengterer hvordan den komplekse erfaringen av det virkelige livet (som kommer i form av fysiske og filmede vitneprov og bevis, enten i form av gjenstander, bilder eller filmopptak) forsøkes å komprimeres i en skriftlig dom.

Problemstillingene har gyldighet langt utover kunstrommet og Kunstsenteret vil derfor utvide utstillingen med seminar og antologi.

 • Judy Radul ─ World Rehearsal Court

Installasjonsbilder

 • Judy MG 7503 7

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 6

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 13

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 11

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 12

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 8

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 9

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 14

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 10

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 5

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 3

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 2

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 1

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 17

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 16

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Judy MG 7503 15

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Dagens utstillinger