Irma Salo Jæger

På en varm dag

Irma MG 4185

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen Henie Onstad arkiv

Gjennom et helt liv har Irma Salo Jæger (f. 1928) satt sitt preg på det modernistiske maleriet. Hun er en mester med farger og har stor anerkjennelse innen kunstmiljøet. Det er derfor på høy tid hun får en omfattende, retrospektiv presentasjon også for et bredt publikum.

Dato Sted
Prisma-saler

Den røde tråden i Irma Salo Jægers kunstnerskap er maleriet, som hun i snart seksti år har utforsket. Når vi på Henie Onstad Kunstsenter denne gang har valgt å avgrense oss til dette formatet, og spesifikt lage en retrospektiv over kunstnerens maleri, ønsker vi å være tilsvarende konsekvente. Vi har valgt å vise tillit til akkurat denne formen, og i denne sammenheng presentere de offentlige arbeidene i et av utstillingens andre rom, katalogen, som er den som blir stående for ettertiden. Slik ønsker vi å skrive Salo Jæger enda tydeligere inn i historien om det nonfigurative maleriet i Norge, ved siden av kollegaer som Jakob Weidemann, Gunnar S. Gundersen og Inger Sitter, samtidig som spesielt Salo Jægers tidlige maleri er relativt lite kjent.

Hva er det med det nonfigurative maleriet – Salo Jægers maleri – som gjør at vi mener det står godt alene? Salo Jægers maleriske arbeid krever konsentrasjon, tid, presisjon og årvåkenhet og de henvender seg til oss som betraktere med et krav om det samme. Malerienes sterke visualitet er dyrket fram gjennom mange år, slik utstillingen dokumenterer, og handler om Salo Jægers finstemte forståelse av fargene i dialog med de geometriske formene. En fargenes fest, en varm dag, ja, men også noe langt mer.

For Salo Jæger har det nonfigurative maleriet en klar oppgave, slik Øystein Sjåstad skriver i katalogen til utstillingen. De skal vekke betrakterens sanseapparat; de skal lære oss å sanse. Dette er det nonfigurative maleriets estetiske verdi, som også må forstås politisk. Salo Jæger sier selv følgende i katalogen: ”Jeg har alltid ansett maleri som en meget viktig uttrykksform for den humane integritet. Maleriet har stor opplevelsesverdi, som også kan sies å ha politisk verdi.» For også maleriet sier noe viktig om verdens fenomener og vår erfaring av disse fenomenene. Hvert maleri er en utfoldelse av liv, overført fra kunstner til oss som betraktere.

Å binde seg slik til fargene, å stole på sin egen og maleriets integritet, er en skarp handling fra en kunstner i dag, som skiller seg fra de fleste andre handlinger i samfunnet. Langt fra gammeldags, men her og nå! En slik forståelse av hvordan det politiske også kan virke i kunsten krever at vi tar det nonfigurative maleriets potensial på alvor, noe vi i disse dager etterstreber på Henie Onstad Kunstsenter.


Tekst: Caroline Ugelstad

 • Irma Salo Jæger ─ På en varm dag

Installasjonsbilder

 • Irma MG 4173

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen Henie Onstad arkiv

 • Irma MG 4213

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen Henie Onstad arkiv

 • Irma MG 4179

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen Henie Onstad arkiv

 • Irma MG 4253

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen Henie Onstad arkiv

 • Irma MG 4233

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen Henie Onstad arkiv

Åpningsarrangement 12. januar 2017

 • MG 4292

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4315

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4321

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4324

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4451

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4353

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4358

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4464

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4364

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4382

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4395

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4407

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4416

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4543

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4538

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4586

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4629

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4625

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4614

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4593

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4578

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4504

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4498

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • MG 4490

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Kunstnersamtale 2. mars 2017

 • IMG 20170131 210852 976

  Foto: Henie Onstad arkiv

 • 20170131 121656

  Foto: Henie Onstad arkiv

 • 20170131 121114

  Foto: Henie Onstad arkiv

 • 20170131 121002

  Foto: Henie Onstad arkiv

 • 20170131 120923

  Foto: Henie Onstad arkiv

 • 20170131 120813

  Foto: Henie Onstad arkiv

 • 20170131 120707

  Foto: Henie Onstad arkiv

 • 20170131 120605

  Foto: Henie Onstad arkiv

Atelierbesøk i forkant av utstillingen på Henie Onstad

 • 20161208 5515

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 5500

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 5489

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 5431

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 5388

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 5374

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 5354

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 5281

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 5185

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 5107

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 5019

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 5017

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 4912

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 4901

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 4843

  Foto: Gisle Bjørneby

 • 20161208 4835

  Foto: Gisle Bjørneby

Dagens utstillinger