Hvert øyeblikk teller

Følelser av AIDS

Every Moment Counts AIDS and its feelings Zoe Leonard og Catherine Gund Keep Your Laws Off My Body 1989

Zoe Leonard and Catherine Gund, Keep Your Laws Off My Body, 1989. Still from Super 8, 13 min.

Aubin Pictures, Courtesy of Zoe Leonard and Catherine Gund.

Dato Sted
Storsal

Som del av skeivt kulturår i 2022 retter Henie Onstad søkelys på aids. Kunstfeltet ble særlig rammet av hiv-epidemien. På 1980-tallet la aids-bevegelsen grunnlaget for Queer Cultural Theory og tematikken står fremdeles sentralt for mange kunstnere.

Utstillingen Hvert øyeblikk teller – Følelser av aids trekker linjene tilbake til 1993 da en stor utstilling om temaet ble presentert på Henie Onstad. Dette var en av de aller første og største utstillingene produsert i Europa om temaet. Nå aktualiserer og diskuterer Henie Onstad tematikken på nytt. I 2022 er det 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge.

  • Hvert øyeblikk teller – Følelser av aids