Hvert øyeblikk teller

Følelser av aids

DSC7330

Bart Julius Peters, When Will I Hear Your Sweet Voice? II, 2022..

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren. Støttet av Mondriaan Fund

Hvert øyeblikk teller – Følelser av aids presenterer 60 internasjonale kunstnere og mer enn 200 verk. Utstillingen gjenopptar diskusjonen rundt den komplekse representasjonen av hiv og aids.

Dato Sted
Storsal

Utstillingstittelen er hentet fra Rotimi Fani-Kayodes (1955–1989) serie med fargefoto og presenterer verk fra 1982 og frem til i dag. Flere nye produksjoner er inkludert i utstillingen. I tillegg til å sette søkelys på skeiv kultur, presenterer Hvert øyeblikk teller – Følelser av aids viktige kunstverk som er skapt i tider med intense sosiale og politiske kriser.

Utstillingen viser et omfattende spenn av «følelsesmessige kvaliteter» og presenterer en sammenblanding av estetisk forskning, politisk aktivisme, personlige erfaringer og teoretisk analyse. De utstilte verkene manifesterer hvordan kunstnere har respondert på aids-pandemien og blir presentert med temaer som inkluderer kjærlighet og død, håp og resignasjon i tillegg til intimitet og kropp. Utstillingen tar også for seg raseri og begjær, omsorg og bedring, spiritualitet og beskyttelse, sorg og hukommelse, sårbarhet og kraft, sex, politikk og aktivisme.

Hvert øyeblikk teller – Følelser av aids favner kunstnernes kraftige uttrykk for at det er noe som haster og at handling er viktig. Kunstverkene er skapt både som respons på aids-tragedien, men kanskje mer enn noe annet, som uttrykk for livets poesi og dets mange følelser. Mens vi håndterer en annen pandemi i dag, gir mange av temaene kunstverkene nye lag av mening.

Året 2022 er relevant som bakteppe for utstillingen. Det markerer at det er 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert, da straffelovens paragraf 213 ble opphevet. Dette har ført til at flere norske kunstinstitusjoner markerer Skeivt kulturår.

I Norge gjaldt loven kun seksuell omgang mellom menn. Likevel hadde opphevelsen av forbudet for 50 år siden større kulturelle, sosiale og politiske konsekvenser. Lovendringen kom i forkant av aids-pandemien på 1980-tallet. Og selv om opphevelsen av loven betød en anerkjennelse av en større andel av befolkningen, bidro pandemihåndteringen den gang til å stigmatisere «risiko-grupper» med oppfordringer til mer omfattende prevensjonsprogrammer på 1990-tallet.

 • Hvert øyeblikk teller – Følelser av aids

Utstillingen presenteres med en publikasjon på norsk med tekster av Petter Dotterud Anthun, Arne Backer Grønningsæter, Hans Erik Heier, Hiv Norge, Per Miljeteig, Ketil Slagstad og Carla Tsampiras.

En større katalog på engelsk redigert av Ana María Bresciani, Karen Monica Reini og Tommaso Speretta blir utgitt i mai 2022. Forord ved Tone Hansen. Design ved ANTI. Støttet av Fritt Ord.

Installasjonsfoto

 • DSC7761 2

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSC7756

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSC0550 2

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSC7814

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSC0596

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSC7902

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSC7339

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSC0617

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSC7384

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSC7850

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSC7927

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSC7942

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

 • DSC7983

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Førvisning med HKH Kronprinsesse Mette-Marit 17. februar 2022

 • 4 X0 A4168

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4181

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4198

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4222

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4250

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4258

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4259

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4270

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4313

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

Åpningsarrangement 17. februar 2022

 • 4 X0 A4370

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4417

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4444

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4507

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4515

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4578

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4588

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4589

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4595

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4603

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4604

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4610

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4615

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4639

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4652

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4668

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4710

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4688

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4746

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4792

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4845

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

 • 4 X0 A4862

  Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

I samarbeid med:

 • Goete Institut
 • Hiv Norge R

Art channel

Dagens utstillinger