Grønlandsk kunst og husflid gjennom 100 år

Grønland001

Henie Onstad arkiv

Dato