Fra samlingen I

Kjernesamlingen DSC 0050 2
Dato Sted
Prisma-saler
  • Kjernesamlingen DSC 0050 4
  • Kjernesamlingen DSC 0050 3
  • Kjernesamlingen DSC 0050 1