Elektro-magnetisk

Moderne kunst i Nord-Europa, 1918-31

Elektromagnetisk MG 5928

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Tittelen til denne utstillingen er hentet fra diktet Panama, or the Adventures of My Seven Uncles skrevet i 1918 av den franske poeten Blaise Cendrars. Diktet er som et pulserende tidsvitne der fremskritt, vitenskap og kunst kommer sammen i en engasjert tro på en ny og bedre fremtid.

Dato Sted
Prisma-saler

Utstillingen viser arbeider fra tiden etter første verdenskrig da viljen til å delta i et større europeisk kunstnerfellesskap og behovet for å knytte seg til internasjonale avantgarde strømninger var stor. Utstillingen gir mulighet til å bli kjent med vår felles Nord-Europeiske historie, sett med et nytt blikk.

Kunstnerne som presenteres her fikk kjennskap til tidens moderne kunst gjennom opphold i Berlin og Paris og gjennom avantgarde tidskrifter og utstillinger. De hadde læremestere som Fernand Léger, Amédée Ozenfant og André Lhote, men utgjorde også selv en aktiv del av det internasjonale kunstfeltet på 1920-tallet. De deltok i en rekke viktige internasjonale utstillinger og arrangementer i Frankrike, Italia, Tyskland, Sovjetunionen, Sentral-Europa og USA. Men selv om kunstnerne raskt inntok den internasjonale kunstscenen med sine egne og unike bidrag, oppholdt mange seg ikke lenge nok i Berlin og Paris til å bli skrevet inn i fortellingen om den moderne kunsten.

Utgangspunktet for utstillingen er å vise hvordan hver enkelt kunstner bidro med egne innspill til tidens kunstuttrykk og er organisert under regionene Baltikum og Skandinavia for å gi publikum mulighet til å sammenligne uttrykkene. Utstillingen avsluttes med en presentasjon som viser hvordan kunsten utviklet seg mot en universell idé om kunst som ren form – en abstrakt kunst.

 • Elektromagnetisk – Moderne kunst i Nord-Europa, 1918-31

Installasjonsbilder

 • Elektromagnetisk MG 5900

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Elektromagnetisk MG 5953

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Elektromagnetisk MG 5947

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Elektromagnetisk MG 5941

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Elektromagnetisk MG 5935

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Elektromagnetisk MG 5930

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Elektromagnetisk MG 5915

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Elektromagnetisk MG 5904

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Elektromagnetisk MG 5988

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Elektromagnetisk MG 5984

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Elektromagnetisk MG 5981

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Elektromagnetisk MG 5980

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Elektromagnetisk MG 5959

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Elektromagnetisk MG 5956

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Elektromagnetisk MG 5955

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Dagens utstillinger