Dubuffet som arkitekt

Dubuffet MG 3865 9

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

Jean Dubuffet (1901-1985) er en av de mest sentrale billedkunstnere i sin generasjon.

Dato Sted
Storsal

Med en stor produksjon på over 10.000 arbeider er han representert i museer og samlinger verden over. Henie Onstad Kunstsenter har den største norske samlingen av Dubuffet. Dette er verk som trekker linjer både til Henie Onstad-samlingens arbeider fra den klassiske Pariserskolen og til den nordiske Cobra-kunsten. Dubuffet’s mangslungne virksomhet som billedkunstner, forfatter og musiker knytter også an til Kunstsenterets tverrkunstneriske virksomhet og til kunstnere som John Cage og Kurt Schwitters.

Utstillingen Dubuffet som arkitekt er således en utstilling i våre donatorers ånd; en mønstring som setter vår samling i et nytt perspektiv og som føyer seg inn i Kunstsenterets utstillingsserie med banebrytende nestorer i forrige århundrets billedkunst. Det er også første gangen dette temaet, Dubuffet som arkitekt, belyses i utstillingssammenheng internasjonalt.

Med utgangspunkt i sine såkalte Hourloupe-arbeider utviklet Dubuffet i perioden 1965-1973 en rekke arkitektoniske prosjekter. I et formspråk der hvert element fremstår som likeverdig, som i et puslespill, ble hans malerier befolket av cellelignende organismer og halvt figurative former. Ved å eksperimentere med utskjæringer i isopor og gjøre dem tredimensjonale, fikk hvert element eget liv. Dette formspråket utviklet han så til å omfatte hele miljøer i labyrintlignende mønstre.

Dubuffet laget modeller til en rekke slike prosjekter, hvorav bare få ble utført. Hans arbeider er mer som ’total-installasjoner’ enn arkitektur å regne; som del av den såkalte ’Utopian Architecture’ hvis betydning først og fremst ble som inspirasjonskilde for senere arkitekter og kunstnere.


Utstillingen Dubuffet som arkitekt er et samarbeidsprosjekt mellom Fondation Dubuffet i Paris, Skissernas Museum i Lund, Musée d’Ixelles i Brüssel og Henie Onstad Kunstsenter. Utstillingen er støttet av Den Franske Ambassade i Norge.

 • Dubuffet som arkitekt
 • Dubuffet MG 3865 2

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

 • Dubuffet MG 3865 14

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

 • Dubuffet MG 3865 4

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

 • Dubuffet MG 3865 13

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

 • Dubuffet MG 3865 12

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

 • Dubuffet MG 3865 10

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

 • Dubuffet MG 3865 11

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

 • Dubuffet MG 3865 6

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

 • Dubuffet MG 3865 3

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

 • Dubuffet MG 3865 8

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

 • Dubuffet MG 3865 7

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

 • Dubuffet MG 3865 5

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

 • Dubuffet MG 3865 16

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

 • Dubuffet MG 3865 17

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

 • Dubuffet MG 3865 15

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / arkiv

Dagens utstillinger