Are Mokkelbost

OK

Are MG 9048

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

I denne utstillingen inviterer kunstneren Are Mokkelbost (f. 1976) oss inn i en verden komponert med to forskjellige sekvenser av lyder og bilder.

Dato Sted
Sal Haaken

Med utgangspunkt i elementær form og farge, der sirkelen kobles til gråtoner og trekanten til de tre primærfargene, bygges det opp en grafisk verden. Disse visuelle kodene er så oversatt til et tilsvarende system for lyd. To ulike verdener nærmer seg og påvirker hverandre. Hva skjer når de møtes?

Are Mokkelbost (f. 1976) er en norsk kunstner, musiker og komponist som bor og arbeider i Oslo. Hans tverrfaglige kunstnerskap omfatter collage, tegning, datagrafikk, scenografi, grafisk design og musikk. Han liker å arbeide med systemer og bruker disse til å skape nye verk. Utstillingen har samme navn som tegne- og lydsystemet kunstneren har laget og brukt i denne sammenhengen. Bokstavene OK kan leses på flere måter, ikke bare er de et ord, de er også en sirkel/tre trekanter, vokal/konsonant og et ikon som oppsummerer fortellingen.

 • Are Mokkelbost – OK

Installasjonsfoto og montering

 • Are MG 9092

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Are MG 9035

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Are MG 9004

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Are MG 9096

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Are MG 9086

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Are MG 9065

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Are MG 9021

  Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Dagens utstillinger