Arbeidstid

Arbeidstid MG 8163

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Hva vil det si å arbeide i dag og hva skjer med arbeiderbevegelses parole om 8-timersdagen når skillet mellom arbeid og fritid sakte viskes ut?

Dato Sted
Prisma-saler

I utstillingen Arbeidstid tematiserer 14 samtidskunstnere og grupperinger ulike innganger til det å jobbe. Gjennom nye bestillingsverk, ulike kunstneriske metoder og teknikker gjøres punktvise nedslag i historien som belyser hvordan vi forholder oss til arbeid. På et historisk bakteppe presenteres dagens ideologi i vesten hvor skillet mellom jobb og fritid er i ferd med å viskes ut.

Flere av kunstverkene i utstillingen er laget spesielt til utstillingen. På ulikt vis problematiserer kunstnerne den politiske dimensjonen i forholdet mellom sysselsetting, lediggang og fritid i tillegg til enkeltindividets møte arbeidsliv og samfunnets sosiale apparater.

Her møter publikum spennet fra arbeiderbevegelsens kamp for likelønn og 8-timersdag til Googles kontorlandskap som er innredet for fritid og lek og Occupy-bevegelses protester i kjølvannet av finanskrisen. Her tematiseres også hvordan dobbeltmoralen i dagens arbeidsliv fremmer tankegangen om en større individuell frihet samtidig som det i større grad baserer seg på underbetalt og ofte utbyttet arbeidskraft fra andre deler av verden. Og til tross for at Norge representerer annerledeslandet, som har kommet seg godt gjennom finanskrisen, viser den norske kunstneren Jesper Alvær hvordan arbeidsledigheten også manifesterer seg i dette landet.

Verkene i utstillingen er til dels selvreflekterende og performative, de trekker historiske linjer, men retter samtidig et kritisk blikk på samtiden. Finnes det en fremtid der arbeid og det økonomiske regimet som underbygger det ser annerledes ut?

 • Arbeidstid

Installasjonsbilder

 • Arbeidstid MG 8185

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Arbeidstid MG 8188

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Arbeidstid MG 8181

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Arbeidstid MG 8164

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Arbeidstid MG 8156

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Arbeidstid MG 8128

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Arbeidstid MG 8131

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Arbeidstid MG 8119

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

 • Arbeidstid MG 8110

  Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Dagens utstillinger