Ambient Zone: Carmen Villain & Félicia Atkinson

Ambient Zone: Carmen Villain & Félicia Atkinson

Utdrag fra konsertene med Carmen Villain og Félicia Atkinson i anledning Ultima-festivalen på Henie Onstad Kunstsenter 18. september 2021.

Video: Carsten Anniksdal

Arrangement: